Vassenden Barnehage Sa
Juridisk navn:  Vassenden Barnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57727322
Hjelmbrekkevegen 57 Hjelmbrekkevegen 57 Fax: 57726725
6847 Vassenden 6847 Vassenden
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 971496886
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.43%
Resultat  
  
1003.33%
Egenkapital  
  
65.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2015 2014
Omsetning: 8.378.000 6.843.000 5.895.000 7.331.000 7.542.000
Resultat: 993.000 90.000 -672.000 515.000 216.000
Egenkapital: 2.507.000 1.516.000 1.412.000 2.331.000 1.835.000
Regnskap for  Vassenden Barnehage Sa
Resultat 2019 2018 2017 2015 2014
Driftsinntekter 8.378.000 6.843.000 5.895.000 7.331.000 7.542.000
Driftskostnader -7.363.000 -6.733.000 -6.539.000 -6.770.000 -7.255.000
Driftsresultat 1.014.000 110.000 -645.000 561.000 287.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 5.000
Finanskostnader -22.000 -21.000 -28.000 -47.000 -77.000
Finans -21.000 -20.000 -27.000 -45.000 -72.000
Resultat før skatt 993.000 90.000 -672.000 515.000 216.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 993.000 90.000 -672.000 515.000 216.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.826.000 1.965.000 2.075.000 2.396.000 2.537.000
Sum omløpsmidler 1.862.000 634.000 698.000 1.787.000 1.709.000
Sum eiendeler 3.688.000 2.599.000 2.773.000 4.183.000 4.246.000
Sum opptjent egenkapital 2.449.000 1.456.000 1.366.000 2.286.000 1.770.000
Sum egenkapital 2.507.000 1.516.000 1.412.000 2.331.000 1.835.000
Sum langsiktig gjeld 576.000 323.000 571.000 1.043.000 1.265.000
Sum kortsiktig gjeld 604.000 761.000 789.000 809.000 1.146.000
Sum gjeld og egenkapital 3.688.000 2.600.000 2.773.000 4.183.000 4.246.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 8.378.000 6.843.000 5.895.000 7.331.000 7.542.000
Driftsinntekter 8.378.000 6.843.000 5.895.000 7.331.000 7.542.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -6.473.000 -5.878.000 -5.810.000 -6.131.000 -6.349.000
Avskrivning -156.000 -155.000 -158.000 -165.000 -157.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -734.000 -700.000 -571.000 -474.000 -749.000
Driftskostnader -7.363.000 -6.733.000 -6.539.000 -6.770.000 -7.255.000
Driftsresultat 1.014.000 110.000 -645.000 561.000 287.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 5.000
Finanskostnader -22.000 -21.000 -28.000 -47.000 -77.000
Finans -21.000 -20.000 -27.000 -45.000 -72.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 993.000 90.000 -672.000 515.000 216.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.787.000 1.899.000 2.008.000 2.262.000 2.389.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 39.000 66.000 67.000 134.000 148.000
Sum varige driftsmidler 1.826.000 1.965.000 2.075.000 2.396.000 2.537.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.826.000 1.965.000 2.075.000 2.396.000 2.537.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 48.000 35.000 32.000 32.000
Andre fordringer 257.000 242.000 401.000 300.000 390.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.575.000 345.000 261.000 1.456.000 1.286.000
Sum omløpsmidler 1.862.000 634.000 698.000 1.787.000 1.709.000
Sum eiendeler 3.688.000 2.599.000 2.773.000 4.183.000 4.246.000
Sum opptjent egenkapital 2.449.000 1.456.000 1.366.000 2.286.000 1.770.000
Sum egenkapital 2.507.000 1.516.000 1.412.000 2.331.000 1.835.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 576.000 323.000 571.000 1.043.000 1.265.000
Leverandørgjeld 39.000 82.000 96.000 64.000 182.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 50.000 120.000 96.000 150.000 384.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 515.000 559.000 597.000 596.000 581.000
Sum kortsiktig gjeld 604.000 761.000 789.000 809.000 1.146.000
Sum gjeld og egenkapital 3.688.000 2.600.000 2.773.000 4.183.000 4.246.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.258.000 -127.000 -91.000 978.000 563.000
Likviditetsgrad 1 3.1 0.8 0.9 2.2 1.5
Likviditetsgrad 2 3.1 0.8 0.9 2.3 1.5
Soliditet 6 58.3 50.9 55.7 43.2
Resultatgrad 12.1 1.6 -10.9 7.7 3.8
Rentedekningsgrad 46.1 5.2 12.0 3.8
Gjeldsgrad 0.5 0.7 1 0.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 27.5 4.3 -23.2 13.5 6.9
Signatur
12.11.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex