Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vassmyra 1 Eiendom AS
Juridisk navn:  Vassmyra 1 Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70197000
Postboks 65 Vassmyra 1 Fax: 70197001
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 989196472
Aksjekapital: 119.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/24/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.34%
Resultat  
  
25.02%
Egenkapital  
  
7.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.110.000 2.082.000 2.129.000 2.063.000 1.963.000
Resultat: 1.569.000 1.255.000 1.549.000 1.469.000 1.386.000
Egenkapital: 8.719.000 8.126.000 7.978.000 7.477.000 7.138.000
Regnskap for  Vassmyra 1 Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.110.000 2.082.000 2.129.000 2.063.000 1.963.000
Driftskostnader -538.000 -826.000 -578.000 -594.000 -577.000
Driftsresultat 1.572.000 1.256.000 1.551.000 1.470.000 1.386.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -3.000 -2.000 -2.000 -1.000 0
Resultat før skatt 1.569.000 1.255.000 1.549.000 1.469.000 1.386.000
Skattekostnad -391.000 -333.000 -422.000 -470.000 -374.000
Årsresultat 1.178.000 921.000 1.127.000 999.000 1.012.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.654.000 9.236.000 9.016.000 8.518.000 8.041.000
Sum omløpsmidler 133.000 106.000 38.000 104.000 101.000
Sum eiendeler 9.787.000 9.342.000 9.054.000 8.622.000 8.142.000
Sum opptjent egenkapital 593.000 0 -1.703.000 -2.205.000 -2.543.000
Sum egenkapital 8.719.000 8.126.000 7.978.000 7.477.000 7.138.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 834.000 905.000 830.000
Sum kortsiktig gjeld 1.068.000 1.217.000 241.000 241.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 9.787.000 9.343.000 9.053.000 8.622.000 8.141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.000 18.000 4.000 3.000 3.000
Andre inntekter 2.065.000 2.064.000 2.124.000 2.060.000 1.959.000
Driftsinntekter 2.110.000 2.082.000 2.129.000 2.063.000 1.963.000
Varekostnad -20.000 0 0 -3.000 -11.000
Lønninger -184.000 -469.000 -67.000 -89.000 -69.000
Avskrivning -44.000 -44.000 -42.000 -43.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -290.000 -313.000 -469.000 -459.000 -460.000
Driftskostnader -538.000 -826.000 -578.000 -594.000 -577.000
Driftsresultat 1.572.000 1.256.000 1.551.000 1.470.000 1.386.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -3.000 -2.000 -2.000 -1.000 0
Konsernbidrag -585.000 -774.000 -626.000 -661.000 -606.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.178.000 921.000 1.127.000 999.000 1.012.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 648.000 727.000 816.000 913.000 1.047.000
Fast eiendom 6.346.000 6.377.000 6.375.000 6.405.000 6.396.000
Maskiner anlegg 0 5.000 13.000 22.000 30.000
Driftsløsøre 20.000 28.000 13.000 17.000 3.000
Sum varige driftsmidler 6.366.000 6.410.000 6.402.000 6.444.000 6.430.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.640.000 2.100.000 1.798.000 1.161.000 564.000
Sum anleggsmidler 9.654.000 9.236.000 9.016.000 8.518.000 8.041.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 5.000 13.000 30.000 43.000
Andre fordringer 2.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 102.000 101.000 26.000 74.000 58.000
Sum omløpsmidler 133.000 106.000 38.000 104.000 101.000
Sum eiendeler 9.787.000 9.342.000 9.054.000 8.622.000 8.142.000
Sum opptjent egenkapital 593.000 0 -1.703.000 -2.205.000 -2.543.000
Sum egenkapital 8.719.000 8.126.000 7.978.000 7.477.000 7.138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 759.000 1.018.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 834.000 905.000 830.000
Leverandørgjeld 48.000 49.000 67.000 68.000 31.000
Betalbar skatt 138.000 0 115.000 92.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 102.000 95.000 46.000 71.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 55.000 14.000 10.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 1.068.000 1.217.000 241.000 241.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 9.787.000 9.343.000 9.053.000 8.622.000 8.141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -935.000 -1.111.000 -203.000 -137.000 -72.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.6
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.5 0.6
Soliditet 89.1 8 88.1 86.7 87.7
Resultatgrad 74.5 60.3 72.9 71.3 70.6
Rentedekningsgrad 5 6 775.5 1470.0 1387.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 16.1 13.4 17.1 17.0 17.0
Signatur
12.10.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex