Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vassnes Eiendom AS
Juridisk navn:  Vassnes Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 988879436
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/18/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-2.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 44.000 45.000 46.000 46.000 48.000
Regnskap for  Vassnes Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 0
Årsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 19.000 20.000 21.000 23.000
Sum omløpsmidler 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000
Sum eiendeler 183.000 184.000 185.000 186.000 188.000
Sum opptjent egenkapital -56.000 -55.000 -54.000 -53.000 -52.000
Sum egenkapital 44.000 45.000 46.000 46.000 48.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 184.000 185.000 186.000 187.000 188.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 19.000 20.000 21.000 23.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.000 19.000 20.000 21.000 23.000
Varebeholdning 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000
Sum eiendeler 183.000 184.000 185.000 186.000 188.000
Sum opptjent egenkapital -56.000 -55.000 -54.000 -53.000 -52.000
Sum egenkapital 44.000 45.000 46.000 46.000 48.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 184.000 185.000 186.000 187.000 188.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet 23.9 24.3 24.7 24.7 25.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.2 3.1 3 3.0 2.9
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0.0 0.0
Signatur
25.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex