Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vasstranda Næringspark Drift AS
Juridisk navn:  Vasstranda Næringspark Drift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 6731 Etterstad Vasstrandvegen 71 Fax:
0609 Oslo 6011 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 994632663
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/7/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Steinar Barstad
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-52.38%
Resultat  
  
-56.16%
Egenkapital  
  
-7.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 60.000 126.000 1.937.000 380.000 579.000
Resultat: -317.000 -203.000 1.658.000 -157.000 -184.000
Egenkapital: 2.537.000 2.747.000 2.863.000 1.574.000 2.917.000
Regnskap for  Vasstranda Næringspark Drift AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 60.000 126.000 1.937.000 380.000 579.000
Driftskostnader -377.000 -331.000 -263.000 -400.000 -611.000
Driftsresultat -317.000 -206.000 1.675.000 -20.000 -32.000
Finansinntekter 0 3.000 4.000 4.000 6.000
Finanskostnader 0 0 -21.000 -140.000 -158.000
Finans 0 3.000 -17.000 -136.000 -152.000
Resultat før skatt -317.000 -203.000 1.658.000 -157.000 -184.000
Skattekostnad 106.000 88.000 -369.000 113.000 50.000
Årsresultat -211.000 -116.000 1.289.000 -43.000 -134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.098.000 3.241.000 3.384.000 5.652.000 5.780.000
Sum omløpsmidler 237.000 530.000 855.000 1.233.000 1.689.000
Sum eiendeler 3.335.000 3.771.000 4.239.000 6.885.000 7.469.000
Sum opptjent egenkapital 2.437.000 2.647.000 2.763.000 1.474.000 2.817.000
Sum egenkapital 2.537.000 2.747.000 2.863.000 1.574.000 2.917.000
Sum langsiktig gjeld 728.000 893.000 1.099.000 3.894.000 4.083.000
Sum kortsiktig gjeld 70.000 131.000 277.000 1.416.000 469.000
Sum gjeld og egenkapital 3.335.000 3.771.000 4.239.000 6.884.000 7.469.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 60.000 126.000 1.937.000 380.000 579.000
Driftsinntekter 60.000 126.000 1.937.000 380.000 579.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -128.000
Avskrivning -143.000 -143.000 -94.000 -128.000 -121.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -234.000 -188.000 -169.000 -272.000 -362.000
Driftskostnader -377.000 -331.000 -263.000 -400.000 -611.000
Driftsresultat -317.000 -206.000 1.675.000 -20.000 -32.000
Finansinntekter 0 3.000 4.000 4.000 6.000
Finanskostnader 0 0 -21.000 -140.000 -158.000
Finans 0 3.000 -17.000 -136.000 -152.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.300.000 0
Årsresultat -211.000 -116.000 1.289.000 -43.000 -134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.071.000 3.186.000 3.300.000 5.581.000 5.689.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 55.000 85.000 70.000 91.000
Sum varige driftsmidler 3.098.000 3.241.000 3.384.000 5.652.000 5.780.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.098.000 3.241.000 3.384.000 5.652.000 5.780.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 36.000 28.000 23.000 0 0
Andre fordringer 1.000 9.000 5.000 4.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 199.000 493.000 827.000 1.228.000 1.666.000
Sum omløpsmidler 237.000 530.000 855.000 1.233.000 1.689.000
Sum eiendeler 3.335.000 3.771.000 4.239.000 6.885.000 7.469.000
Sum opptjent egenkapital 2.437.000 2.647.000 2.763.000 1.474.000 2.817.000
Sum egenkapital 2.537.000 2.747.000 2.863.000 1.574.000 2.917.000
Sum avsetninger til forpliktelser 728.000 893.000 1.099.000 894.000 1.083.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 728.000 893.000 1.099.000 3.894.000 4.083.000
Leverandørgjeld 10.000 13.000 113.000 19.000 167.000
Betalbar skatt 59.000 119.000 164.000 75.000 122.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 13.000 92.000
Utbytte 0 0 0 -1.300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 9.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 70.000 131.000 277.000 1.416.000 469.000
Sum gjeld og egenkapital 3.335.000 3.771.000 4.239.000 6.884.000 7.469.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 167.000 399.000 578.000 -183.000 1.220.000
Likviditetsgrad 1 3.4 4 3.1 0.9 3.6
Likviditetsgrad 2 3.4 4 3.1 0.9 3.7
Soliditet 76.1 72.8 67.5 22.9 39.1
Resultatgrad -528.3 -163.5 86.5 -5.3 -5.5
Rentedekningsgrad 79.8 -0.1 -0.2
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.5 3.4 1.6
Total kapitalrentabilitet -9.5 -5.4 39.6 -0.2 -0.3
Signatur
31.07.2013
SIGNATUR I FELLESSKAP
ODDGEIR SVINØ
GUNNAR LANGVA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex