Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vassvik Invest AS
Juridisk navn:  Vassvik Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41600950
Vassvikveien 73 Vassvikveien 73 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 988998168
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/24/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bjerkreim Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-150%
Egenkapital  
  
-0.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 2.751.000 3.517.000
Resultat: -5.000 -2.000 -521.000 -235.000 874.000
Egenkapital: 638.000 643.000 645.000 5.166.000 5.401.000
Regnskap for  Vassvik Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 2.751.000 3.517.000
Driftskostnader -14.000 -10.000 -448.000 -3.109.000 -2.750.000
Driftsresultat -14.000 -10.000 -448.000 -357.000 768.000
Finansinntekter 9.000 8.000 31.000 273.000 106.000
Finanskostnader 0 0 -104.000 -150.000 0
Finans 9.000 8.000 -73.000 123.000 106.000
Resultat før skatt -5.000 -2.000 -521.000 -235.000 874.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -236.000
Årsresultat -5.000 -2.000 -521.000 -235.000 638.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 638.000 643.000 1.085.000 5.166.000 5.992.000
Sum eiendeler 638.000 643.000 1.085.000 5.166.000 5.992.000
Sum opptjent egenkapital 538.000 543.000 545.000 5.066.000 5.301.000
Sum egenkapital 638.000 643.000 645.000 5.166.000 5.401.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 440.000 0 591.000
Sum gjeld og egenkapital 639.000 643.000 1.085.000 5.166.000 5.992.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 2.751.000 3.517.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 2.751.000 3.517.000
Varekostnad 0 0 0 -2.996.000 -2.741.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -10.000 -448.000 -113.000 -9.000
Driftskostnader -14.000 -10.000 -448.000 -3.109.000 -2.750.000
Driftsresultat -14.000 -10.000 -448.000 -357.000 768.000
Finansinntekter 9.000 8.000 31.000 273.000 106.000
Finanskostnader 0 0 -104.000 -150.000 0
Finans 9.000 8.000 -73.000 123.000 106.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -4.000.000 0 0
Årsresultat -5.000 -2.000 -521.000 -235.000 638.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 1.683.000
Kundefordringer 0 0 0 0 250.000
Andre fordringer 0 0 0 83.000 249.000
Sum investeringer 0 0 0 4.492.000 1.000.000
Kasse, bank 638.000 643.000 1.085.000 591.000 2.810.000
Sum omløpsmidler 638.000 643.000 1.085.000 5.166.000 5.992.000
Sum eiendeler 638.000 643.000 1.085.000 5.166.000 5.992.000
Sum opptjent egenkapital 538.000 543.000 545.000 5.066.000 5.301.000
Sum egenkapital 638.000 643.000 645.000 5.166.000 5.401.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 2.000 0 355.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 236.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -4.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 438.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 440.000 0 591.000
Sum gjeld og egenkapital 639.000 643.000 1.085.000 5.166.000 5.992.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 637.000 643.000 645.000 5.166.000 5.401.000
Likviditetsgrad 1 6 2.5 10.1
Likviditetsgrad 2 6 0 2.5 0.0 7.3
Soliditet 99.8 1 59.4 100.0 90.1
Resultatgrad -13.0 21.8
Rentedekningsgrad -4.3 -0.6
Gjeldsgrad 0 0 0.7 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.8 -0.3 -38.4 -1.6 14.6
Signatur
06.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
06.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex