Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vatlestraumen Brygge AS
Juridisk navn:  Vatlestraumen Brygge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55265711
Fløsteinspollen 99 Håkonshellaveien 233 Fax:
5177 Bjørøyhamn 5174 Mathopen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 923904891
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 6/6/1973 1
Foretakstype: AS
Revisor: Søreide Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.83%
Resultat  
  
-45.31%
Egenkapital  
  
-22.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 725.000 712.000 583.000 598.000 514.000
Resultat: 175.000 320.000 279.000 356.000 265.000
Egenkapital: 215.000 279.000 233.000 235.000 353.000
Regnskap for  Vatlestraumen Brygge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 725.000 712.000 583.000 598.000 514.000
Driftskostnader -545.000 -392.000 -304.000 -241.000 -250.000
Driftsresultat 179.000 320.000 279.000 357.000 264.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0 -2.000 0
Finans -4.000 0 1.000 -2.000 0
Resultat før skatt 175.000 320.000 279.000 356.000 265.000
Skattekostnad -39.000 -73.000 -81.000 -74.000 -58.000
Årsresultat 136.000 247.000 198.000 282.000 207.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 291.000 328.000 364.000 427.000 490.000
Sum omløpsmidler 436.000 543.000 647.000 572.000 446.000
Sum eiendeler 727.000 871.000 1.011.000 999.000 936.000
Sum opptjent egenkapital 95.000 159.000 113.000 115.000 233.000
Sum egenkapital 215.000 279.000 233.000 235.000 353.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 512.000 592.000 778.000 765.000 583.000
Sum gjeld og egenkapital 727.000 871.000 1.011.000 1.000.000 936.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 725.000 712.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 583.000 598.000 514.000
Driftsinntekter 725.000 712.000 583.000 598.000 514.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -36.000 -36.000 -63.000 -63.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -509.000 -356.000 -241.000 -178.000 -187.000
Driftskostnader -545.000 -392.000 -304.000 -241.000 -250.000
Driftsresultat 179.000 320.000 279.000 357.000 264.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0 -2.000 0
Finans -4.000 0 1.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -200.000 -400.000 -100.000
Årsresultat 136.000 247.000 198.000 282.000 207.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 291.000 328.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 291.000 328.000 364.000 427.000 490.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 291.000 328.000 364.000 427.000 490.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 34.000 75.000 103.000 144.000
Andre fordringer -2.000 120.000 110.000 118.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 432.000 389.000 462.000 351.000 286.000
Sum omløpsmidler 436.000 543.000 647.000 572.000 446.000
Sum eiendeler 727.000 871.000 1.011.000 999.000 936.000
Sum opptjent egenkapital 95.000 159.000 113.000 115.000 233.000
Sum egenkapital 215.000 279.000 233.000 235.000 353.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 33.000 53.000 9.000 14.000 98.000
Betalbar skatt 39.000 73.000 97.000 74.000 58.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -200.000 -400.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 240.000 265.000 472.000 277.000 327.000
Sum kortsiktig gjeld 512.000 592.000 778.000 765.000 583.000
Sum gjeld og egenkapital 727.000 871.000 1.011.000 1.000.000 936.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -76.000 -49.000 -131.000 -193.000 -137.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
Soliditet 29.6 3 2 23.5 37.7
Resultatgrad 24.7 44.9 47.9 59.7 51.4
Rentedekningsgrad 44.8 178.5
Gjeldsgrad 2.4 2.1 3.3 3.3 1.7
Total kapitalrentabilitet 24.6 36.7 27.7 35.7 28.2
Signatur
07.08.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex