Vatn Kraft As
Juridisk navn:  Vatn Kraft As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Andrew Jay Bakken c/o Andrew Jay Bakken Fax:
6674 Kvisvik 6674 Kvisvik
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 916678762
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/29/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
-23.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 54.000
Resultat: -9.000 -6.000 21.000
Egenkapital: 30.000 39.000 45.000
Regnskap for  Vatn Kraft As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 54.000
Driftskostnader -9.000 -6.000 -34.000
Driftsresultat -9.000 -6.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -9.000 -6.000 21.000
Skattekostnad 0 0 -5.000
Årsresultat -9.000 -6.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 32.000 40.000 52.000
Sum eiendeler 32.000 40.000 52.000
Sum opptjent egenkapital 0 9.000 15.000
Sum egenkapital 30.000 39.000 45.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 1.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000 40.000 52.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 54.000
Driftsinntekter 0 0 54.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -6.000 -34.000
Driftskostnader -9.000 -6.000 -34.000
Driftsresultat -9.000 -6.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -9.000 -6.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 32.000 40.000 52.000
Sum omløpsmidler 32.000 40.000 52.000
Sum eiendeler 32.000 40.000 52.000
Sum opptjent egenkapital 0 9.000 15.000
Sum egenkapital 30.000 39.000 45.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 5.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 1.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000 40.000 52.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 39.000 45.000
Likviditetsgrad 1 1 4 7.4
Likviditetsgrad 2 1 4 7.4
Soliditet 93.8 97.5 86.5
Resultatgrad 3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0.2
Total kapitalrentabilitet -28.1 38.5
Signatur
13.05.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex