Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vb Bok As
Juridisk navn:  Vb Bok As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22188100
Kanalveien 51 Kanalveien 51 Fax: 22188101
5068 Bergen 5068 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 940973643
Aksjekapital: 23.010.000 NOK
Antall ansatte: 294
Etableringsdato: 11/6/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.28%
Resultat  
  
-51.34%
Egenkapital  
  
0.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 519.959.000 548.925.000 553.476.000 556.210.000 223.729.000
Resultat: 8.945.000 18.383.000 14.930.000 4.948.000 -7.355.000
Egenkapital: 56.672.000 56.212.000 56.197.000 47.615.000 25.261.000
Regnskap for  Vb Bok As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 519.959.000 548.925.000 553.476.000 556.210.000 223.729.000
Driftskostnader -513.585.000 -530.760.000 -538.593.000 -551.237.000 -231.157.000
Driftsresultat 6.373.000 18.165.000 14.883.000 4.973.000 -7.428.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.356.000
Finanskostnader 2.571.000 218.000 47.000 -24.000 -3.284.000
Finans 2.571.000 218.000 47.000 -24.000 72.000
Resultat før skatt 8.945.000 18.383.000 14.930.000 4.948.000 -7.355.000
Skattekostnad -2.127.000 -4.452.000 -3.691.000 2.899.000 20.285.000
Årsresultat 6.818.000 13.931.000 11.239.000 7.848.000 12.929.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.474.000 9.179.000 13.449.000 18.669.000 37.924.000
Sum omløpsmidler 185.090.000 206.853.000 185.095.000 161.810.000 81.985.000
Sum eiendeler 197.564.000 216.032.000 198.544.000 180.479.000 119.909.000
Sum opptjent egenkapital 9.057.000 8.597.000 8.582.000 0 2.251.000
Sum egenkapital 56.672.000 56.212.000 56.197.000 47.615.000 25.261.000
Sum langsiktig gjeld 6.000.000 7.000.000 8.570.000 12.509.000 4.544.000
Sum kortsiktig gjeld 134.891.000 152.820.000 133.777.000 120.354.000 90.104.000
Sum gjeld og egenkapital 197.563.000 216.032.000 198.544.000 180.478.000 119.909.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 506.996.000 539.096.000 540.780.000 546.088.000 216.274.000
Andre inntekter 12.963.000 9.829.000 12.696.000 10.122.000 7.454.000
Driftsinntekter 519.959.000 548.925.000 553.476.000 556.210.000 223.729.000
Varekostnad -370.352.000 -386.995.000 -385.724.000 -392.426.000 -152.003.000
Lønninger -62.725.000 -63.305.000 -68.743.000 -71.230.000 -41.381.000
Avskrivning -2.237.000 -2.515.000 -2.883.000 -4.478.000 -4.443.000
Nedskrivning 0 -258.000 -1.145.000 -4.843.000 -296.000
Andre driftskostnader -78.271.000 -77.687.000 -80.098.000 -78.260.000 -33.034.000
Driftskostnader -513.585.000 -530.760.000 -538.593.000 -551.237.000 -231.157.000
Driftsresultat 6.373.000 18.165.000 14.883.000 4.973.000 -7.428.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.356.000
Finanskostnader 2.571.000 218.000 47.000 -24.000 -3.284.000
Finans 2.571.000 218.000 47.000 -24.000 72.000
Konsernbidrag -6.358.000 -13.916.000 -7.130.000 -30.000.000 -30.000.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.818.000 13.931.000 11.239.000 7.848.000 12.929.000
Balanse detaljer          
Goodwill 164.000 329.000 880.000 2.009.000 -740.000
Sum Immatrielle midler 6.615.000 3.358.000 3.801.000 7.457.000 14.295.000
Fast eiendom 2.525.000 2.912.000 3.413.000 1.545.000 4.321.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.352.000 883.000 1.646.000 3.432.000 6.577.000
Sum varige driftsmidler 4.877.000 3.795.000 5.059.000 4.977.000 10.899.000
Sum finansielle anleggsmidler 982.000 2.027.000 4.588.000 6.235.000 12.730.000
Sum anleggsmidler 12.474.000 9.179.000 13.449.000 18.669.000 37.924.000
Varebeholdning 98.292.000 93.490.000 87.375.000 95.436.000 49.921.000
Kundefordringer 32.126.000 32.492.000 45.137.000 28.755.000 3.040.000
Andre fordringer 12.120.000 17.263.000 15.226.000 17.164.000 10.756.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.692.000 2.715.000 2.818.000 4.094.000 2.485.000
Sum omløpsmidler 185.090.000 206.853.000 185.095.000 161.810.000 81.985.000
Sum eiendeler 197.564.000 216.032.000 198.544.000 180.479.000 119.909.000
Sum opptjent egenkapital 9.057.000 8.597.000 8.582.000 0 2.251.000
Sum egenkapital 56.672.000 56.212.000 56.197.000 47.615.000 25.261.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4.155.000 4.544.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 10.426.000 21.564.000 263.000 25.993.000
Sum langsiktig gjeld 6.000.000 7.000.000 8.570.000 12.509.000 4.544.000
Leverandørgjeld 118.489.000 125.616.000 95.199.000 95.543.000 39.453.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.943.000 3.974.000 4.282.000 4.789.000 1.980.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.460.000 12.804.000 12.731.000 19.758.000 22.677.000
Sum kortsiktig gjeld 134.891.000 152.820.000 133.777.000 120.354.000 90.104.000
Sum gjeld og egenkapital 197.563.000 216.032.000 198.544.000 180.478.000 119.909.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.199.000 54.033.000 51.318.000 41.456.000 -8.119.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.4 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.7 0.6 0.4
Soliditet 28.7 2 28.3 26.4 21.1
Resultatgrad 1.2 3.3 2.7 0.9 -3.3
Rentedekningsgrad -2.5 -83.3 -316.7 207.2 -1.2
Gjeldsgrad 2.5 2.8 2.5 2.8 3.7
Total kapitalrentabilitet 3.2 8.4 7.5 2.8 -3.4
Signatur
24.02.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
BJØRKE ARNSTEIN
SIGNATUR HVER FOR SEG
VIGMOSTAD ARNO
SIGNATUR HVER FOR SEG
MOFOSS YNGVE
Prokurister
24.02.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex