Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vbm As
Juridisk navn:  Vbm As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 996312119
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/15/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tonheim Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.51%
Resultat  
  
47.68%
Egenkapital  
  
-27.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 205.000 295.000 282.000 178.000 101.000
Resultat: 1.115.000 755.000 3.538.000 438.000 905.000
Egenkapital: 7.502.000 10.412.000 9.657.000 6.119.000 5.681.000
Regnskap for  Vbm As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 205.000 295.000 282.000 178.000 101.000
Driftskostnader -163.000 -231.000 -427.000 -93.000 -123.000
Driftsresultat 42.000 63.000 -145.000 85.000 -21.000
Finansinntekter 1.222.000 852.000 3.938.000 438.000 1.015.000
Finanskostnader -148.000 -161.000 -255.000 -85.000 -90.000
Finans 1.074.000 691.000 3.683.000 353.000 925.000
Resultat før skatt 1.115.000 755.000 3.538.000 438.000 905.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.115.000 755.000 3.538.000 438.000 905.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.472.000 10.500.000 10.555.000 6.124.000 6.124.000
Sum omløpsmidler 4.015.000 3.629.000 3.152.000 2.065.000 1.742.000
Sum eiendeler 14.487.000 14.129.000 13.707.000 8.189.000 7.866.000
Sum opptjent egenkapital 5.861.000 7.241.000 6.486.000 2.948.000 2.510.000
Sum egenkapital 7.502.000 10.412.000 9.657.000 6.119.000 5.681.000
Sum langsiktig gjeld 3.458.000 3.707.000 3.955.000 2.070.000 2.185.000
Sum kortsiktig gjeld 3.527.000 10.000 95.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 14.488.000 14.129.000 13.707.000 8.189.000 7.866.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 178.000 101.000
Andre inntekter 205.000 295.000 282.000 0 0
Driftsinntekter 205.000 295.000 282.000 178.000 101.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -28.000 -55.000 -14.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -135.000 -176.000 -413.000 -93.000 -123.000
Driftskostnader -163.000 -231.000 -427.000 -93.000 -123.000
Driftsresultat 42.000 63.000 -145.000 85.000 -21.000
Finansinntekter 1.222.000 852.000 3.938.000 438.000 1.015.000
Finanskostnader -148.000 -161.000 -255.000 -85.000 -90.000
Finans 1.074.000 691.000 3.683.000 353.000 925.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.500.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.115.000 755.000 3.538.000 438.000 905.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.383.000 7.383.000 7.383.000 3.077.000 3.077.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 70.000 125.000 0 0
Sum varige driftsmidler 7.425.000 7.453.000 7.508.000 3.077.000 3.077.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.047.000 3.047.000 3.047.000 3.047.000 3.047.000
Sum anleggsmidler 10.472.000 10.500.000 10.555.000 6.124.000 6.124.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 0 0 0 0
Andre fordringer 32.000 33.000 53.000 30.000 44.000
Sum investeringer 3.090.000 1.397.000 1.868.000 0 0
Kasse, bank 888.000 2.199.000 1.230.000 2.034.000 1.698.000
Sum omløpsmidler 4.015.000 3.629.000 3.152.000 2.065.000 1.742.000
Sum eiendeler 14.487.000 14.129.000 13.707.000 8.189.000 7.866.000
Sum opptjent egenkapital 5.861.000 7.241.000 6.486.000 2.948.000 2.510.000
Sum egenkapital 7.502.000 10.412.000 9.657.000 6.119.000 5.681.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.458.000 3.707.000 3.955.000 2.070.000 2.185.000
Leverandørgjeld 8.000 0 95.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -3.500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 10.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.527.000 10.000 95.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 14.488.000 14.129.000 13.707.000 8.189.000 7.866.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 488.000 3.619.000 3.057.000 2.065.000 1.742.000
Likviditetsgrad 1 1.1 362.9 33.2
Likviditetsgrad 2 1.1 362.9 33.2 0.0 0.0
Soliditet 51.8 73.7 70.5 74.7 72.2
Resultatgrad 20.5 21.4 -51.4 47.8 -20.8
Rentedekningsgrad 0.3 0.4 -0.6 6.2 11.0
Gjeldsgrad 0.9 0.4 0.4 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 8.7 6.5 27.7 6.4 12.6
Signatur
17.12.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex