Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Veavågen Legesenter As
Juridisk navn:  Veavågen Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51731017
Postboks 83 Munkajordvegen 2 Fax:
4295 Veavågen 4276 Veavågen
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 816584132
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/21/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Praktikertjenesten As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.23%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
6.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.677.000 1.481.000 1.197.000 995.000
Resultat: 2.000 0 0 0
Egenkapital: 32.000 30.000 30.000 30.000
Regnskap for  Veavågen Legesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.677.000 1.481.000 1.197.000 995.000
Driftskostnader -1.674.000 -1.480.000 -1.196.000 -995.000
Driftsresultat 2.000 1.000 1.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0
Finans 0 -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt 2.000 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 13.000 0 0
Sum omløpsmidler 360.000 403.000 406.000 124.000
Sum eiendeler 367.000 416.000 406.000 124.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 0 0 0
Sum egenkapital 32.000 30.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 335.000 385.000 376.000 94.000
Sum gjeld og egenkapital 367.000 415.000 406.000 124.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.677.000 1.481.000 1.197.000 995.000
Driftsinntekter 1.677.000 1.481.000 1.197.000 995.000
Varekostnad -189.000 -200.000 -130.000 -103.000
Lønninger -1.148.000 -948.000 -736.000 -677.000
Avskrivning -5.000 -5.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -332.000 -327.000 -330.000 -215.000
Driftskostnader -1.674.000 -1.480.000 -1.196.000 -995.000
Driftsresultat 2.000 1.000 1.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0
Finans 0 -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 13.000 0 0
Sum varige driftsmidler 7.000 13.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 13.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 7.000 271.000 0
Andre fordringer 295.000 350.000 79.000 79.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 65.000 46.000 56.000 45.000
Sum omløpsmidler 360.000 403.000 406.000 124.000
Sum eiendeler 367.000 416.000 406.000 124.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 0 0 0
Sum egenkapital 32.000 30.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 6.000 179.000 -11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 68.000 55.000 56.000 39.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 267.000 324.000 142.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 335.000 385.000 376.000 94.000
Sum gjeld og egenkapital 367.000 415.000 406.000 124.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 18.000 30.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.1 1.3
Soliditet 8.7 7.2 7.4 24.2
Resultatgrad 0.1 0.1 0.1 0
Rentedekningsgrad 1 1
Gjeldsgrad 10.5 12.8 12.5 3.1
Total kapitalrentabilitet 0.5 0.2 0.2 0
Signatur
17.07.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
17.07.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex