Vedvik Industrier Limited
Juridisk navn:  Vedvik Industrier Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41295865
Åheim Åheim Fax:
6146 Åheim 6146 Åheim
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 995486016
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/26/2010
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
173.05%
Resultat  
  
-81.38%
Egenkapital  
  
17.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010
Omsetning: 1.368.000 501.000
Resultat: 27.000 145.000
Egenkapital: 122.000 104.000
Regnskap for  Vedvik Industrier Limited
Resultat 2011 2010
Driftsinntekter 1.368.000 501.000
Driftskostnader -1.342.000 -356.000
Driftsresultat 26.000 145.000
Finansinntekter 3.000 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans 1.000 0
Resultat før skatt 27.000 145.000
Skattekostnad -9.000 -41.000
Årsresultat 18.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 128.000 38.000
Sum omløpsmidler 390.000 210.000
Sum eiendeler 518.000 248.000
Sum opptjent egenkapital 122.000 104.000
Sum egenkapital 122.000 104.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 395.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 517.000 247.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.368.000 501.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.368.000 501.000
Varekostnad -140.000 -21.000
Lønninger -615.000 -73.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -587.000 -262.000
Driftskostnader -1.342.000 -356.000
Driftsresultat 26.000 145.000
Finansinntekter 3.000 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans 1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 18.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 128.000 38.000
Sum anleggsmidler 128.000 38.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 35.000 176.000
Andre fordringer -32.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 387.000 34.000
Sum omløpsmidler 390.000 210.000
Sum eiendeler 518.000 248.000
Sum opptjent egenkapital 122.000 104.000
Sum egenkapital 122.000 104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 -5.000
Betalbar skatt 9.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 307.000 108.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000 0
Sum kortsiktig gjeld 395.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 517.000 247.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000 67.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.5
Likviditetsgrad 2 1.0 1.5
Soliditet 23.6 42.1
Resultatgrad 1.9 28.9
Rentedekningsgrad 14.5
Gjeldsgrad 3.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 5.6 58.7
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex