Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vedvik Rør As
Juridisk navn:  Vedvik Rør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dalevegen 13 Dalevegen 13 Fax:
6993 Høyanger 6993 Høyanger
Fylke: Kommune:
Vestland Høyanger
Org.nr: 919282908
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/15/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Løbø Rekneskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
359.21%
Resultat  
  
760%
Egenkapital  
  
160.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 4.436.000 966.000
Resultat: 86.000 10.000
Egenkapital: 99.000 38.000
Regnskap for  Vedvik Rør As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 4.436.000 966.000
Driftskostnader -4.339.000 -953.000
Driftsresultat 97.000 12.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -11.000 -2.000
Finans -11.000 -2.000
Resultat før skatt 86.000 10.000
Skattekostnad -19.000 -2.000
Årsresultat 66.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 235.000 64.000
Sum omløpsmidler 800.000 600.000
Sum eiendeler 1.035.000 664.000
Sum opptjent egenkapital 74.000 8.000
Sum egenkapital 99.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 930.000 625.000
Sum gjeld og egenkapital 1.034.000 664.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.433.000 963.000
Andre inntekter 3.000 2.000
Driftsinntekter 4.436.000 966.000
Varekostnad -2.511.000 -600.000
Lønninger -1.206.000 -223.000
Avskrivning -13.000 -2.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -609.000 -128.000
Driftskostnader -4.339.000 -953.000
Driftsresultat 97.000 12.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -11.000 -2.000
Finans -11.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 66.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 64.000 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 171.000 64.000
Sum varige driftsmidler 235.000 64.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 235.000 64.000
Varebeholdning 80.000 100.000
Kundefordringer 382.000 477.000
Andre fordringer 30.000 1.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 309.000 21.000
Sum omløpsmidler 800.000 600.000
Sum eiendeler 1.035.000 664.000
Sum opptjent egenkapital 74.000 8.000
Sum egenkapital 99.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 1.000
Leverandørgjeld 632.000 396.000
Betalbar skatt 14.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 103.000 67.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 180.000 161.000
Sum kortsiktig gjeld 930.000 625.000
Sum gjeld og egenkapital 1.034.000 664.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -130.000 -25.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8
Soliditet 9.6 5.7
Resultatgrad 2.2 1.2
Rentedekningsgrad 8.8 6
Gjeldsgrad 9.5 16.5
Total kapitalrentabilitet 9.4 1.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex