Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vega Sjøfarm AS
Juridisk navn:  Vega Sjøfarm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75036590
Postboks 34 Fax: 75036595
8764 Lovund 8980 Vega
Fylke: Kommune:
Nordland Vega
Org.nr: 885228682
Aksjekapital: 576.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 11/25/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.41%
Resultat  
  
19.68%
Egenkapital  
  
4.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 75.553.000 60.243.000 62.865.000 75.280.000 44.618.000
Resultat: 40.448.000 33.796.000 37.368.000 31.102.000 11.932.000
Egenkapital: 85.538.000 81.845.000 83.312.000 62.340.000 38.484.000
Regnskap for  Vega Sjøfarm AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 75.553.000 60.243.000 62.865.000 75.280.000 44.618.000
Driftskostnader -45.627.000 -36.910.000 -35.711.000 -45.239.000 -33.243.000
Driftsresultat 29.926.000 23.332.000 27.154.000 30.040.000 11.374.000
Finansinntekter 10.748.000 10.796.000 10.649.000 1.705.000 1.706.000
Finanskostnader -225.000 -332.000 -435.000 -642.000 -1.147.000
Finans 10.523.000 10.464.000 10.214.000 1.063.000 559.000
Resultat før skatt 40.448.000 33.796.000 37.368.000 31.102.000 11.932.000
Skattekostnad -6.755.000 -5.263.000 -6.396.000 -7.199.000 -2.378.000
Årsresultat 33.693.000 28.533.000 30.972.000 23.903.000 9.554.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.159.000 39.315.000 40.674.000 37.323.000 38.378.000
Sum omløpsmidler 91.096.000 90.139.000 77.151.000 62.576.000 43.484.000
Sum eiendeler 131.255.000 129.454.000 117.825.000 99.899.000 81.862.000
Sum opptjent egenkapital 84.962.000 81.269.000 82.736.000 61.764.000 37.908.000
Sum egenkapital 85.538.000 81.845.000 83.312.000 62.340.000 38.484.000
Sum langsiktig gjeld 12.486.000 15.333.000 18.198.000 21.748.000 26.516.000
Sum kortsiktig gjeld 33.232.000 32.276.000 16.315.000 15.812.000 16.863.000
Sum gjeld og egenkapital 131.256.000 129.454.000 117.825.000 99.900.000 81.863.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 74.296.000 59.155.000 61.652.000 72.759.000 43.397.000
Andre inntekter 1.257.000 1.088.000 1.213.000 2.520.000 1.221.000
Driftsinntekter 75.553.000 60.243.000 62.865.000 75.280.000 44.618.000
Varekostnad -38.811.000 -32.701.000 -21.477.000 -27.705.000 -27.511.000
Lønninger -4.980.000 -4.264.000 -4.198.000 -5.343.000 -3.406.000
Avskrivning -6.122.000 -6.560.000 -6.794.000 -5.796.000 -4.953.000
Nedskrivning -70.000 -2.000 -501.000 -16.000 -302.000
Andre driftskostnader -6.504.000 -2.940.000 -1.948.000 -2.964.000 -2.033.000
Driftskostnader -45.627.000 -36.910.000 -35.711.000 -45.239.000 -33.243.000
Driftsresultat 29.926.000 23.332.000 27.154.000 30.040.000 11.374.000
Finansinntekter 10.748.000 10.796.000 10.649.000 1.705.000 1.706.000
Finanskostnader -225.000 -332.000 -435.000 -642.000 -1.147.000
Finans 10.523.000 10.464.000 10.214.000 1.063.000 559.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -30.000.000 0 0 0 -5.000.000
Årsresultat 33.693.000 28.533.000 30.972.000 23.903.000 9.554.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.920.000 6.920.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 20.855.000 22.279.000 27.924.000 30.911.000 32.028.000
Driftsløsøre 0 0 0 17.000 42.000
Sum varige driftsmidler 32.301.000 31.456.000 34.736.000 31.382.000 32.440.000
Sum finansielle anleggsmidler 938.000 938.000 938.000 941.000 938.000
Sum anleggsmidler 40.159.000 39.315.000 40.674.000 37.323.000 38.378.000
Varebeholdning 37.506.000 26.646.000 18.384.000 15.455.000 23.199.000
Kundefordringer 28.721.000 30.755.000 16.950.000 7.475.000 9.584.000
Andre fordringer 132.000 6.235.000 1.806.000 280.000 103.000
Sum investeringer 0 0 46.000 0 0
Kasse, bank 24.737.000 26.503.000 39.964.000 39.365.000 10.599.000
Sum omløpsmidler 91.096.000 90.139.000 77.151.000 62.576.000 43.484.000
Sum eiendeler 131.255.000 129.454.000 117.825.000 99.899.000 81.862.000
Sum opptjent egenkapital 84.962.000 81.269.000 82.736.000 61.764.000 37.908.000
Sum egenkapital 85.538.000 81.845.000 83.312.000 62.340.000 38.484.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.399.000 5.712.000 5.031.000 4.711.000 5.679.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.486.000 15.333.000 18.198.000 21.748.000 26.516.000
Leverandørgjeld 20.948.000 23.688.000 5.992.000 3.822.000 7.133.000
Betalbar skatt 5.069.000 4.582.000 6.076.000 8.168.000 2.060.000
Skyldig offentlige avgifter 2.136.000 418.000 476.000 416.000 974.000
Utbytte -30.000.000 0 0 0 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 5.080.000 3.589.000 3.772.000 3.407.000 1.696.000
Sum kortsiktig gjeld 33.232.000 32.276.000 16.315.000 15.812.000 16.863.000
Sum gjeld og egenkapital 131.256.000 129.454.000 117.825.000 99.900.000 81.863.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.864.000 57.863.000 60.836.000 46.764.000 26.621.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2 4.7 4 2.6
Likviditetsgrad 2 1.6 2 3.6 3 1.3
Soliditet 65.2 63.2 70.7 62.4 47.0
Resultatgrad 39.6 38.7 43.2 39.9 25.5
Rentedekningsgrad 1 70.3 62.4 46.8 11.4
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.4 0.6 1.1
Total kapitalrentabilitet 3 26.4 32.1 31.8 16.0
Signatur
21.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex