Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vega Vestrom As
Juridisk navn:  Vega Vestrom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95215351
Vestrom Vestrom Fax:
3528 Hedalen 3528 Hedalen
Fylke: Kommune:
Oppland Sør-aurdal
Org.nr: 998678560
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/15/2012
Foretakstype: AS
Tidligere navn: valdres revisjonskontor as
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
64.95%
Egenkapital  
  
32.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 993.000 602.000 511.000 500.000 900.000
Egenkapital: 3.649.000 2.761.000 2.213.000 1.758.000 1.262.000
Regnskap for  Vega Vestrom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -1.000 0 0 0
Driftsresultat 0 -1.000 0 0 0
Finansinntekter 1.000.000 609.000 519.000 512.000 900.000
Finanskostnader -7.000 -6.000 -8.000 -12.000 0
Finans 993.000 603.000 511.000 500.000 900.000
Resultat før skatt 993.000 602.000 511.000 500.000 900.000
Skattekostnad -5.000 -4.000 -6.000 -4.000 -10.000
Årsresultat 988.000 598.000 505.000 496.000 890.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.472.000 2.472.000 2.409.000 2.409.000 2.409.000
Sum omløpsmidler 1.195.000 649.000 595.000 615.000 738.000
Sum eiendeler 3.667.000 3.121.000 3.004.000 3.024.000 3.147.000
Sum opptjent egenkapital 3.619.000 2.731.000 2.183.000 1.728.000 1.232.000
Sum egenkapital 3.649.000 2.761.000 2.213.000 1.758.000 1.262.000
Sum langsiktig gjeld 0 350.000 775.000 1.250.000 1.675.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 10.000 16.000 16.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 3.667.000 3.121.000 3.004.000 3.024.000 3.147.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -1.000 0 0 0
Driftskostnader 0 -1.000 0 0 0
Driftsresultat 0 -1.000 0 0 0
Finansinntekter 1.000.000 609.000 519.000 512.000 900.000
Finanskostnader -7.000 -6.000 -8.000 -12.000 0
Finans 993.000 603.000 511.000 500.000 900.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Årsresultat 988.000 598.000 505.000 496.000 890.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.472.000 2.472.000 2.409.000 2.409.000 2.409.000
Sum anleggsmidler 2.472.000 2.472.000 2.409.000 2.409.000 2.409.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.080.000 480.000 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 115.000 169.000 593.000 615.000 738.000
Sum omløpsmidler 1.195.000 649.000 595.000 615.000 738.000
Sum eiendeler 3.667.000 3.121.000 3.004.000 3.024.000 3.147.000
Sum opptjent egenkapital 3.619.000 2.731.000 2.183.000 1.728.000 1.232.000
Sum egenkapital 3.649.000 2.761.000 2.213.000 1.758.000 1.262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 350.000 775.000 1.250.000 1.675.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 5.000 4.000 6.000 4.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 13.000 6.000 9.000 12.000 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 10.000 16.000 16.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 3.667.000 3.121.000 3.004.000 3.024.000 3.147.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.177.000 639.000 579.000 599.000 528.000
Likviditetsgrad 1 66.4 64.9 37.2 38.4 3.5
Likviditetsgrad 2 66.4 64.9 37.2 38.5 3.6
Soliditet 99.5 88.5 73.7 58.1 40.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 -0.2 0 42.7
Gjeldsgrad 0 0.1 0.4 0.7 1.5
Total kapitalrentabilitet 27.3 19.5 17.3 16.9 28.6
Signatur
07.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex