Vegglifjell Friluftslag
Juridisk navn:  Vegglifjell Friluftslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Arild Finstad Steenstrups Gate 11 C/O Arild Finstad Steenstrups Gate 11 Fax:
3616 Kongsberg 3616 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 998595185
Aksjekapital: 43.000 NOK
Etableringsdato: 4/19/2012
Foretakstype: FLI
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Økonomi-Fokus As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.31%
Resultat  
  
-157.25%
Egenkapital  
  
-24.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.636.000 3.504.000 3.083.000 2.638.000 2.182.000
Resultat: -924.000 1.614.000 1.167.000 450.000 7.000
Egenkapital: 2.902.000 3.824.000 2.208.000 1.040.000 589.000
Regnskap for  Vegglifjell Friluftslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.636.000 3.504.000 3.083.000 2.638.000 2.182.000
Driftskostnader -5.573.000 -1.898.000 -1.919.000 -2.192.000 -2.187.000
Driftsresultat -936.000 1.607.000 1.164.000 445.000 -6.000
Finansinntekter 12.000 7.000 3.000 4.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 12.000 7.000 3.000 4.000 13.000
Resultat før skatt -924.000 1.614.000 1.167.000 450.000 7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -924.000 1.614.000 1.167.000 450.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 12.000
Sum omløpsmidler 2.999.000 4.328.000 2.222.000 1.078.000 1.585.000
Sum eiendeler 2.999.000 4.328.000 2.222.000 1.078.000 1.597.000
Sum opptjent egenkapital 2.859.000 3.782.000 2.168.000 1.001.000 551.000
Sum egenkapital 2.902.000 3.824.000 2.208.000 1.040.000 589.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 98.000 504.000 14.000 38.000 1.008.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000.000 4.328.000 2.222.000 1.078.000 1.597.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.636.000 3.504.000 3.083.000 2.638.000 2.182.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.636.000 3.504.000 3.083.000 2.638.000 2.182.000
Varekostnad -5.032.000 -1.436.000 -1.469.000 -1.688.000 -1.825.000
Lønninger -27.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
Avskrivning 0 0 0 -12.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -514.000 -440.000 -428.000 -470.000 -327.000
Driftskostnader -5.573.000 -1.898.000 -1.919.000 -2.192.000 -2.187.000
Driftsresultat -936.000 1.607.000 1.164.000 445.000 -6.000
Finansinntekter 12.000 7.000 3.000 4.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 12.000 7.000 3.000 4.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -924.000 1.614.000 1.167.000 450.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 12.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 12.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 274.000 349.000 435.000 252.000 133.000
Andre fordringer 5.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.721.000 3.979.000 1.787.000 826.000 1.453.000
Sum omløpsmidler 2.999.000 4.328.000 2.222.000 1.078.000 1.585.000
Sum eiendeler 2.999.000 4.328.000 2.222.000 1.078.000 1.597.000
Sum opptjent egenkapital 2.859.000 3.782.000 2.168.000 1.001.000 551.000
Sum egenkapital 2.902.000 3.824.000 2.208.000 1.040.000 589.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 87.000 475.000 2.000 25.000 880.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 10.000 10.000 12.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 19.000 2.000 2.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 98.000 504.000 14.000 38.000 1.008.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000.000 4.328.000 2.222.000 1.078.000 1.597.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.901.000 3.824.000 2.208.000 1.040.000 577.000
Likviditetsgrad 1 30.6 8.6 158.7 28.4 1.6
Likviditetsgrad 2 30.6 8.6 158.7 28.4 1.6
Soliditet 96.7 88.4 99.4 96.5 36.9
Resultatgrad -20.2 45.9 37.8 16.9 -0.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0.0 1.7
Total kapitalrentabilitet -30.8 37.3 52.5 41.7 0.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex