Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vegsund Slip AS
Juridisk navn:  Vegsund Slip AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70197200
Postboks 9072 Blindheim Sjukenesstranda 2 Fax: 70197201
6023 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 962299652
Aksjekapital: 104.000 NOK
Antall ansatte: 74
Etableringsdato: 11/19/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.64%
Resultat  
  
88.47%
Egenkapital  
  
20.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 150.978.000 134.034.000 104.610.000 77.886.000 89.349.000
Resultat: 18.589.000 9.863.000 8.266.000 4.497.000 9.021.000
Egenkapital: 50.233.000 41.734.000 36.996.000 32.515.000 30.280.000
Regnskap for  Vegsund Slip AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 150.978.000 134.034.000 104.610.000 77.886.000 89.349.000
Driftskostnader -131.581.000 -123.495.000 -95.542.000 -72.608.000 -79.354.000
Driftsresultat 19.397.000 10.539.000 9.067.000 5.278.000 9.994.000
Finansinntekter 57.000 95.000 90.000 171.000 141.000
Finanskostnader -864.000 -771.000 -891.000 -952.000 -1.114.000
Finans -807.000 -676.000 -801.000 -781.000 -973.000
Resultat før skatt 18.589.000 9.863.000 8.266.000 4.497.000 9.021.000
Skattekostnad -4.048.000 -2.126.000 -1.785.000 -809.000 -2.463.000
Årsresultat 14.541.000 7.738.000 6.481.000 3.688.000 6.558.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.710.000 40.717.000 40.084.000 40.341.000 40.634.000
Sum omløpsmidler 72.497.000 52.711.000 37.701.000 33.360.000 38.519.000
Sum eiendeler 114.207.000 93.428.000 77.785.000 73.701.000 79.153.000
Sum opptjent egenkapital 45.173.000 36.673.000 31.936.000 27.455.000 25.566.000
Sum egenkapital 50.233.000 41.734.000 36.996.000 32.515.000 30.280.000
Sum langsiktig gjeld 28.132.000 31.319.000 28.607.000 28.667.000 29.417.000
Sum kortsiktig gjeld 35.842.000 20.376.000 12.183.000 12.518.000 19.455.000
Sum gjeld og egenkapital 114.207.000 93.428.000 77.786.000 73.700.000 79.152.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 150.587.000 133.620.000 104.297.000 77.591.000 89.041.000
Andre inntekter 390.000 415.000 313.000 295.000 307.000
Driftsinntekter 150.978.000 134.034.000 104.610.000 77.886.000 89.349.000
Varekostnad -75.312.000 -73.062.000 -51.292.000 -31.137.000 -42.572.000
Lønninger -39.712.000 -35.354.000 -31.638.000 -29.722.000 -26.882.000
Avskrivning -3.083.000 -2.687.000 -2.427.000 -2.275.000 -2.158.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.474.000 -12.392.000 -10.185.000 -9.474.000 -7.742.000
Driftskostnader -131.581.000 -123.495.000 -95.542.000 -72.608.000 -79.354.000
Driftsresultat 19.397.000 10.539.000 9.067.000 5.278.000 9.994.000
Finansinntekter 57.000 95.000 90.000 171.000 141.000
Finanskostnader -864.000 -771.000 -891.000 -952.000 -1.114.000
Finans -807.000 -676.000 -801.000 -781.000 -973.000
Konsernbidrag -42.000 0 0 0 0
Utbytte -6.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.800.000 0
Årsresultat 14.541.000 7.738.000 6.481.000 3.688.000 6.558.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.480.000 3.229.000 2.552.000 1.818.000 1.348.000
Maskiner anlegg 5.171.000 3.904.000 2.473.000 1.657.000 1.410.000
Driftsløsøre 46.000 103.000 174.000 339.000 495.000
Sum varige driftsmidler 41.680.000 40.687.000 40.084.000 40.341.000 40.634.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 41.710.000 40.717.000 40.084.000 40.341.000 40.634.000
Varebeholdning 5.057.000 5.402.000 5.335.000 5.478.000 5.270.000
Kundefordringer 32.619.000 26.254.000 17.853.000 9.208.000 23.764.000
Andre fordringer 15.595.000 5.695.000 903.000 2.858.000 4.362.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.226.000 15.360.000 13.610.000 15.815.000 5.124.000
Sum omløpsmidler 72.497.000 52.711.000 37.701.000 33.360.000 38.519.000
Sum eiendeler 114.207.000 93.428.000 77.785.000 73.701.000 79.153.000
Sum opptjent egenkapital 45.173.000 36.673.000 31.936.000 27.455.000 25.566.000
Sum egenkapital 50.233.000 41.734.000 36.996.000 32.515.000 30.280.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.299.000 6.319.000 6.940.000 5.334.000 4.417.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 28.132.000 31.319.000 28.607.000 28.667.000 29.417.000
Leverandørgjeld 13.157.000 6.703.000 2.765.000 2.559.000 9.941.000
Betalbar skatt 5.056.000 2.747.000 179.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 521.000 463.000 553.000 2.085.000 2.007.000
Utbytte -6.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.800.000 0
Annen kortsiktig gjeld 11.107.000 7.463.000 6.685.000 6.074.000 7.507.000
Sum kortsiktig gjeld 35.842.000 20.376.000 12.183.000 12.518.000 19.455.000
Sum gjeld og egenkapital 114.207.000 93.428.000 77.786.000 73.700.000 79.152.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.655.000 32.335.000 25.518.000 20.842.000 19.064.000
Likviditetsgrad 1 2 2.6 3.1 2.7 2.0
Likviditetsgrad 2 1.9 2.3 2.7 2.3 1.8
Soliditet 4 44.7 47.6 44.1 38.3
Resultatgrad 12.8 7.9 8.7 6.8 11.2
Rentedekningsgrad 22.5 13.7 10.2 5.7 9.1
Gjeldsgrad 1.3 1.2 1.1 1.3 1.6
Total kapitalrentabilitet 1 11.4 11.8 7.4 12.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA HVER FOR SEG
DRØNNEN NILS KRISTIAN LØVOLD
DRØNNEN SIGFRED JOHAN
DRØNNEN SINDRE-ROAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex