Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Veiarbeiderne As
Juridisk navn:  Veiarbeiderne As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22647070
C/O Regnskapstjenester Eidsvoll As Vormavegen 15 Caspar Storms vei 12 Fax:
2080 Eidsvoll 664 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918302441
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 11/30/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Regnskapstjenester Eidsvoll As
Utvikling:
Omsetning  
  
73.16%
Resultat  
  
90.05%
Egenkapital  
  
-10.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 15.886.000 9.174.000 0
Resultat: -92.000 -925.000 0
Egenkapital: -997.000 -906.000 19.000
Regnskap for  Veiarbeiderne As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.886.000 9.174.000 0
Driftskostnader -15.948.000 -10.083.000 0
Driftsresultat -62.000 -909.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -30.000 -17.000 0
Finans -30.000 -17.000 0
Resultat før skatt -92.000 -925.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -92.000 -925.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 235.000 193.000 0
Sum omløpsmidler 2.108.000 988.000 30.000
Sum eiendeler 2.343.000 1.181.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -1.017.000 -925.000 0
Sum egenkapital -997.000 -906.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.340.000 2.086.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 2.342.000 1.180.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.886.000 9.174.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 15.886.000 9.174.000 0
Varekostnad -2.307.000 -1.553.000 0
Lønninger -10.193.000 -6.311.000 0
Avskrivning -48.000 -29.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.400.000 -2.190.000 0
Driftskostnader -15.948.000 -10.083.000 0
Driftsresultat -62.000 -909.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -30.000 -17.000 0
Finans -30.000 -17.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -92.000 -925.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 42.000 53.000 0
Driftsløsøre 156.000 115.000 0
Sum varige driftsmidler 198.000 168.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 38.000 25.000 0
Sum anleggsmidler 235.000 193.000 0
Varebeholdning 51.000 0 0
Kundefordringer 627.000 70.000 0
Andre fordringer 731.000 460.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 698.000 457.000 30.000
Sum omløpsmidler 2.108.000 988.000 30.000
Sum eiendeler 2.343.000 1.181.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -1.017.000 -925.000 0
Sum egenkapital -997.000 -906.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 574.000 557.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.628.000 1.012.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.139.000 517.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 3.340.000 2.086.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 2.342.000 1.180.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.232.000 -1.098.000 19.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 2.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 2.7
Soliditet -42.6 -76.8 63.3
Resultatgrad -0.4 -9.9
Rentedekningsgrad -2.1 -53.5
Gjeldsgrad -3.4 -2.3 0.6
Total kapitalrentabilitet -2.6 0
Signatur
28.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex