Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Veidekke ASA
Juridisk navn:  Veidekke ASA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21055000
Postboks 505 Skøyen Skabos Vei 4 Fax: 21055001
0214 Oslo 278 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917103801
Aksjekapital: 67.478.133 NOK
Antall ansatte: 51
Etableringsdato: 2/6/1936 1
Foretakstype: ASA
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.64%
Resultat  
  
61.87%
Egenkapital  
  
54.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 114.000.000 110.000.000 107.000.000 108.000.000 133.000.000
Resultat: 675.000.000 417.000.000 831.000.000 769.000.000 792.000.000
Egenkapital: 2.142.000.000 1.386.000.000 1.688.000.000 1.557.000.000 1.472.000.000
Regnskap for  Veidekke ASA
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 114.000.000 110.000.000 107.000.000 108.000.000 133.000.000
Driftskostnader -249.000.000 -195.000.000 -199.000.000 -199.000.000 -170.000.000
Driftsresultat -135.000.000 -85.000.000 -92.000.000 -91.000.000 -37.000.000
Finansinntekter 912.000.000 588.000.000 968.000.000 909.000.000 896.000.000
Finanskostnader -102.000.000 -86.000.000 -45.000.000 -49.000.000 -67.000.000
Finans 810.000.000 502.000.000 923.000.000 860.000.000 829.000.000
Resultat før skatt 675.000.000 417.000.000 831.000.000 769.000.000 792.000.000
Skattekostnad -29.000.000 -16.000.000 -15.000.000 -85.000.000 -53.000.000
Årsresultat 646.000.000 401.000.000 816.000.000 684.000.000 739.000.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.553.000.000 3.487.000.000 3.050.000.000 2.882.000.000 2.644.000.000
Sum omløpsmidler 1.861.000.000 984.000.000 860.000.000 877.000.000 880.000.000
Sum eiendeler 5.414.000.000 4.471.000.000 3.910.000.000 3.759.000.000 3.524.000.000
Sum opptjent egenkapital 2.075.000.000 1.319.000.000 1.317.000.000 1.490.000.000 1.405.000.000
Sum egenkapital 2.142.000.000 1.386.000.000 1.688.000.000 1.557.000.000 1.472.000.000
Sum langsiktig gjeld 3.180.000.000 1.925.000.000 665.000.000 1.245.000.000 1.184.000.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000.000 1.160.000.000 1.557.000.000 957.000.000 868.000.000
Sum gjeld og egenkapital 5.414.000.000 4.471.000.000 3.910.000.000 3.759.000.000 3.524.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 114.000.000 0 107.000.000 108.000.000 133.000.000
Andre inntekter 0 110.000.000 0 0 0
Driftsinntekter 114.000.000 110.000.000 107.000.000 108.000.000 133.000.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -102.000.000 -95.000.000 -91.000.000 -83.000.000 -95.000.000
Avskrivning -20.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -4.000.000 -1.000.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -127.000.000 -88.000.000 -96.000.000 -112.000.000 -74.000.000
Driftskostnader -249.000.000 -195.000.000 -199.000.000 -199.000.000 -170.000.000
Driftsresultat -135.000.000 -85.000.000 -92.000.000 -91.000.000 -37.000.000
Finansinntekter 912.000.000 588.000.000 968.000.000 909.000.000 896.000.000
Finanskostnader -102.000.000 -86.000.000 -45.000.000 -49.000.000 -67.000.000
Finans 810.000.000 502.000.000 923.000.000 860.000.000 829.000.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -669.000.000 -669.000.000 -602.000.000 0
Årsresultat 646.000.000 401.000.000 816.000.000 684.000.000 739.000.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000.000 39.000.000 27.000.000 22.000.000 23.000.000
Fast eiendom 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 9.000.000
Maskiner anlegg 0 44.000.000 0 0 0
Driftsløsøre 41.000.000 0 47.000.000 23.000.000 0
Sum varige driftsmidler 49.000.000 52.000.000 55.000.000 31.000.000 9.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.461.000.000 3.396.000.000 2.968.000.000 2.829.000.000 2.612.000.000
Sum anleggsmidler 3.553.000.000 3.487.000.000 3.050.000.000 2.882.000.000 2.644.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 29.000.000
Andre fordringer 122.000.000 15.000.000 9.000.000 5.000.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 67.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
Sum omløpsmidler 1.861.000.000 984.000.000 860.000.000 877.000.000 880.000.000
Sum eiendeler 5.414.000.000 4.471.000.000 3.910.000.000 3.759.000.000 3.524.000.000
Sum opptjent egenkapital 2.075.000.000 1.319.000.000 1.317.000.000 1.490.000.000 1.405.000.000
Sum egenkapital 2.142.000.000 1.386.000.000 1.688.000.000 1.557.000.000 1.472.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 210.000.000 199.000.000 142.000.000 121.000.000 128.000.000
Gjeld til kredittinstitutt 20.000.000 417.000.000 86.000.000 269.000.000 278.000.000
Sum langsiktig gjeld 3.180.000.000 1.925.000.000 665.000.000 1.245.000.000 1.184.000.000
Leverandørgjeld 40.000.000 60.000.000 43.000.000 55.000.000 43.000.000
Betalbar skatt 0 0 0 23.000.000 2.000.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -669.000.000 -669.000.000 -602.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000.000 14.000.000 9.000.000 8.000.000 10.000.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000.000 1.160.000.000 1.557.000.000 957.000.000 868.000.000
Sum gjeld og egenkapital 5.414.000.000 4.471.000.000 3.910.000.000 3.759.000.000 3.524.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.769.000.000 -176.000.000 -697.000.000 -80.000.000 12.000.000
Likviditetsgrad 1 20.2 0.8 0.6 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 20.2 0.8 0.6 0.9 1.1
Soliditet 39.6 3 43.2 41.4 41.8
Resultatgrad -118.4 -77.3 -84.3 -27.8
Rentedekningsgrad -1.3 - -1.9 12.8
Gjeldsgrad 1.5 2.2 1.3 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 14.4 11.3 22.4 21.8 24.4
Signatur
01.07.2020
SELSKAPETS SIGNATUR INNEHAS AV TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP, ELLER ETT MEDLEM I FELLESSKAP MED
ADMINISTRERENDE DIREKTØR.
Prokurister
01.07.2020
PROKURA I FELLESSKAP
PORSMYR WIESE JØRGEN
PROKURA I FELLESSKAP
BENGTSSON JIMMY FREDRIK
PROKURA I FELLESSKAP
LUND LARS ERIK
PROKURA I FELLESSKAP
LARSEN ØIVIND
PROKURA I FELLESSKAP
THORBJØRNSEN ANNE
PROKURA I FELLESSKAP
SØRLIE HANS OLAV
PROKURA I FELLESSKAP
LARSEN TERJE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex