Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Veidekke Industri As
Juridisk navn:  Veidekke Industri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21055000
Postboks 508 Skøyen Skabos Vei 4 Fax: 21055051
0214 Oslo 278 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913536770
Aksjekapital: 8.068.000 NOK
Antall ansatte: 1194
Etableringsdato: 2/2/1961 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.81%
Resultat  
  
443.8%
Egenkapital  
  
-4.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.223.904.000 4.891.000.000 4.685.884.000 4.123.714.000 4.046.519.000
Resultat: 176.050.000 32.374.000 84.100.000 127.921.000 181.645.000
Egenkapital: 418.122.000 437.556.000 413.361.000 386.940.000 350.517.000
Regnskap for  Veidekke Industri As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.223.904.000 4.891.000.000 4.685.884.000 4.123.714.000 4.046.519.000
Driftskostnader -5.023.486.000 -4.832.684.000 -4.586.941.000 -3.999.575.000 -3.868.725.000
Driftsresultat 200.418.000 58.317.000 98.943.000 124.138.000 177.794.000
Finansinntekter 9.319.000 8.020.000 12.084.000 26.502.000 35.163.000
Finanskostnader -33.688.000 -33.962.000 -26.927.000 -22.721.000 -31.312.000
Finans -24.369.000 -25.942.000 -14.843.000 3.781.000 3.851.000
Resultat før skatt 176.050.000 32.374.000 84.100.000 127.921.000 181.645.000
Skattekostnad -40.251.000 -8.215.000 -21.872.000 -26.421.000 -47.586.000
Årsresultat 135.798.000 24.160.000 62.228.000 101.500.000 134.059.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.315.258.000 1.401.784.000 1.243.282.000 1.074.241.000 979.944.000
Sum omløpsmidler 772.209.000 902.277.000 861.945.000 706.996.000 803.202.000
Sum eiendeler 2.087.467.000 2.304.061.000 2.105.227.000 1.781.237.000 1.783.146.000
Sum opptjent egenkapital 395.710.000 414.686.000 390.491.000 364.070.000 327.647.000
Sum egenkapital 418.122.000 437.556.000 413.361.000 386.940.000 350.517.000
Sum langsiktig gjeld 62.254.000 86.382.000 113.007.000 91.665.000 106.768.000
Sum kortsiktig gjeld 1.607.091.000 1.780.123.000 1.578.860.000 1.302.631.000 1.325.861.000
Sum gjeld og egenkapital 2.087.467.000 2.304.061.000 2.105.228.000 1.781.236.000 1.783.146.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.223.904.000 4.891.000.000 4.685.884.000 4.123.714.000 4.046.519.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.223.904.000 4.891.000.000 4.685.884.000 4.123.714.000 4.046.519.000
Varekostnad -1.261.987.000 -1.265.781.000 -1.090.741.000 -1.062.873.000 -1.101.296.000
Lønninger -1.028.898.000 -954.165.000 -940.780.000 -875.050.000 -848.954.000
Avskrivning -228.642.000 -218.557.000 -192.840.000 -166.087.000 -149.788.000
Nedskrivning -722.000 0 -3.778.000 0 0
Andre driftskostnader -2.503.237.000 -2.394.181.000 -2.358.802.000 -1.895.565.000 -1.768.687.000
Driftskostnader -5.023.486.000 -4.832.684.000 -4.586.941.000 -3.999.575.000 -3.868.725.000
Driftsresultat 200.418.000 58.317.000 98.943.000 124.138.000 177.794.000
Finansinntekter 9.319.000 8.020.000 12.084.000 26.502.000 35.163.000
Finanskostnader -33.688.000 -33.962.000 -26.927.000 -22.721.000 -31.312.000
Finans -24.369.000 -25.942.000 -14.843.000 3.781.000 3.851.000
Konsernbidrag -187.824.000 -7.134.000 -74.627.000 -76.021.000 -107.865.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 135.798.000 24.160.000 62.228.000 101.500.000 134.059.000
Balanse detaljer          
Goodwill 49.316.000 57.214.000 65.291.000 15.182.000 17.265.000
Sum Immatrielle midler 86.058.000 96.552.000 107.728.000 55.532.000 60.024.000
Fast eiendom 179.841.000 184.818.000 173.750.000 141.915.000 142.570.000
Maskiner anlegg 1.013.413.000 1.082.425.000 930.448.000 831.969.000 734.624.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.193.254.000 1.267.243.000 1.104.198.000 973.884.000 877.194.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.947.000 37.989.000 31.357.000 44.825.000 42.726.000
Sum anleggsmidler 1.315.258.000 1.401.784.000 1.243.282.000 1.074.241.000 979.944.000
Varebeholdning 215.726.000 206.094.000 176.777.000 169.227.000 151.847.000
Kundefordringer 513.940.000 681.115.000 639.585.000 503.254.000 507.190.000
Andre fordringer 38.749.000 14.697.000 29.192.000 34.080.000 143.691.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.794.000 371.000 16.390.000 435.000 474.000
Sum omløpsmidler 772.209.000 902.277.000 861.945.000 706.996.000 803.202.000
Sum eiendeler 2.087.467.000 2.304.061.000 2.105.227.000 1.781.237.000 1.783.146.000
Sum opptjent egenkapital 395.710.000 414.686.000 390.491.000 364.070.000 327.647.000
Sum egenkapital 418.122.000 437.556.000 413.361.000 386.940.000 350.517.000
Sum avsetninger til forpliktelser 62.254.000 86.046.000 105.541.000 86.844.000 86.914.000
Gjeld til kredittinstitutt 590.476.000 817.870.000 609.184.000 485.849.000 557.732.000
Sum langsiktig gjeld 62.254.000 86.382.000 113.007.000 91.665.000 106.768.000
Leverandørgjeld 303.715.000 545.490.000 423.704.000 331.780.000 246.365.000
Betalbar skatt 444.000 0 144.000 5.088.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 120.916.000 116.744.000 118.675.000 107.561.000 88.451.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 591.540.000 300.019.000 427.153.000 372.352.000 433.278.000
Sum kortsiktig gjeld 1.607.091.000 1.780.123.000 1.578.860.000 1.302.631.000 1.325.861.000
Sum gjeld og egenkapital 2.087.467.000 2.304.061.000 2.105.228.000 1.781.236.000 1.783.146.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -834.882.000 -877.846.000 -716.915.000 -595.635.000 -522.659.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5
Soliditet 2 1 19.6 21.7 19.7
Resultatgrad 3.8 1.2 2.1 3 4.4
Rentedekningsgrad 5.9 1.7 3.7 5.5 6.8
Gjeldsgrad 4 4.3 4.1 3.6 4.1
Total kapitalrentabilitet 1 2.9 5.3 8.5 11.9
Signatur
16.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER
HVER FOR SEG.
Prokurister
24.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex