Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Veisikring As
Juridisk navn:  Veisikring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93400099
Postboks 4174 Bjørumsvegen 27 Fax:
3005 Drammen 4820 Froland
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 992092742
Aksjekapital: 533.333 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 12/3/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.18%
Resultat  
  
227.4%
Egenkapital  
  
-1.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 118.323.000 118.113.000 86.211.000 44.648.000 57.339.000
Resultat: 1.739.000 -1.365.000 5.766.000 6.776.000 9.046.000
Egenkapital: 22.550.000 22.903.000 17.000.000 6.725.000 1.777.000
Regnskap for  Veisikring As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 118.323.000 118.113.000 86.211.000 44.648.000 57.339.000
Driftskostnader -115.888.000 -118.632.000 -79.975.000 -37.317.000 -47.585.000
Driftsresultat 2.435.000 -518.000 6.236.000 7.331.000 9.754.000
Finansinntekter 232.000 174.000 10.000 30.000 25.000
Finanskostnader -927.000 -1.021.000 -480.000 -585.000 -733.000
Finans -695.000 -847.000 -470.000 -555.000 -708.000
Resultat før skatt 1.739.000 -1.365.000 5.766.000 6.776.000 9.046.000
Skattekostnad -385.000 316.000 -1.453.000 -1.827.000 -2.471.000
Årsresultat 1.354.000 -1.049.000 4.313.000 4.948.000 6.576.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.688.000 20.950.000 17.712.000 3.597.000 1.521.000
Sum omløpsmidler 45.398.000 37.899.000 45.363.000 14.743.000 14.777.000
Sum eiendeler 65.086.000 58.849.000 63.075.000 18.340.000 16.298.000
Sum opptjent egenkapital 6.322.000 6.675.000 16.572.000 6.297.000 1.349.000
Sum egenkapital 22.550.000 22.903.000 17.000.000 6.725.000 1.777.000
Sum langsiktig gjeld 11.573.000 11.377.000 11.273.000 1.621.000 369.000
Sum kortsiktig gjeld 30.964.000 24.569.000 34.802.000 9.993.000 14.151.000
Sum gjeld og egenkapital 65.087.000 58.849.000 63.075.000 18.339.000 16.297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 111.023.000 104.593.000 73.559.000 44.648.000 57.321.000
Andre inntekter 7.300.000 13.520.000 12.652.000 0 18.000
Driftsinntekter 118.323.000 118.113.000 86.211.000 44.648.000 57.339.000
Varekostnad -64.807.000 -63.717.000 -49.600.000 -28.432.000 -35.972.000
Lønninger -30.428.000 -33.889.000 -17.177.000 -5.202.000 -5.588.000
Avskrivning -4.704.000 -4.672.000 -4.078.000 -551.000 -471.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.949.000 -16.354.000 -9.120.000 -3.132.000 -4.170.000
Driftskostnader -115.888.000 -118.632.000 -79.975.000 -37.317.000 -47.585.000
Driftsresultat 2.435.000 -518.000 6.236.000 7.331.000 9.754.000
Finansinntekter 232.000 174.000 10.000 30.000 25.000
Finanskostnader -927.000 -1.021.000 -480.000 -585.000 -733.000
Finans -695.000 -847.000 -470.000 -555.000 -708.000
Konsernbidrag -1.707.000 0 0 0 6.622.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.354.000 -1.049.000 4.313.000 4.948.000 6.576.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 1.360.000 0 0
Sum Immatrielle midler 1.264.000 1.293.000 1.607.000 0 57.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 11.075.000 13.989.000 12.129.000 0 0
Driftsløsøre 4.537.000 2.855.000 1.163.000 3.597.000 1.463.000
Sum varige driftsmidler 15.612.000 16.844.000 13.292.000 3.597.000 1.463.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.812.000 2.812.000 2.812.000 0 0
Sum anleggsmidler 19.688.000 20.950.000 17.712.000 3.597.000 1.521.000
Varebeholdning 14.021.000 10.092.000 9.409.000 6.397.000 0
Kundefordringer 25.879.000 24.169.000 10.139.000 4.695.000 14.309.000
Andre fordringer 5.473.000 3.560.000 17.844.000 3.444.000 141.000
Sum investeringer 0 5.000 5.000 5.000 5.000
Kasse, bank 26.000 73.000 7.967.000 202.000 322.000
Sum omløpsmidler 45.398.000 37.899.000 45.363.000 14.743.000 14.777.000
Sum eiendeler 65.086.000 58.849.000 63.075.000 18.340.000 16.298.000
Sum opptjent egenkapital 6.322.000 6.675.000 16.572.000 6.297.000 1.349.000
Sum egenkapital 22.550.000 22.903.000 17.000.000 6.725.000 1.777.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 25.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.573.000 11.377.000 11.273.000 1.621.000 369.000
Leverandørgjeld 15.369.000 8.458.000 9.895.000 7.335.000 6.530.000
Betalbar skatt 0 0 1.350.000 1.745.000 0
Skyldig offentlige avgifter 6.729.000 6.348.000 19.959.000 387.000 2.642.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.866.000 9.763.000 3.597.000 526.000 4.979.000
Sum kortsiktig gjeld 30.964.000 24.569.000 34.802.000 9.993.000 14.151.000
Sum gjeld og egenkapital 65.087.000 58.849.000 63.075.000 18.339.000 16.297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.434.000 13.330.000 10.561.000 4.750.000 626.000
Likviditetsgrad 1 1 1.5 1 1.5 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1 0.9 1.1
Soliditet 34.6 38.9 2 36.7 10.9
Resultatgrad 2.1 -0.4 7.2 16.4 17.0
Rentedekningsgrad 2.6 -0.5 1 12.6 13.3
Gjeldsgrad 1.9 1.6 2.7 1.7 8.2
Total kapitalrentabilitet 4.1 -0.6 9.9 40.1 60.0
Signatur
03.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM HVER FOR SEG.
Prokurister
03.04.2020
PROKURA HVER FOR SEG
SETEKLEIV STEIN ERIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex