Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vekstra Engerdal Sa
Juridisk navn:  Vekstra Engerdal Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62456650
Grubbveien 1 Grubbveien 1 Fax: 62456651
2443 Drevsjø 2443 Drevsjø
Fylke: Kommune:
Hedmark Engerdal
Org.nr: 968316559
Aksjekapital: 38.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 6/12/1979
Foretakstype: SA
Tidligere navn: engerdal regnskapslag ba
Revisor: Revisorkonsult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.9%
Resultat  
  
-21.21%
Egenkapital  
  
8.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 7.990.000 7.841.000 7.675.000 7.326.000 7.382.000
Resultat: 338.000 429.000 259.000 103.000 148.000
Egenkapital: 3.023.000 2.774.000 2.460.000 2.283.000 2.215.000
Regnskap for  Vekstra Engerdal Sa
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 7.990.000 7.841.000 7.675.000 7.326.000 7.382.000
Driftskostnader -7.670.000 -7.445.000 -7.449.000 -7.230.000 -7.237.000
Driftsresultat 318.000 396.000 225.000 96.000 144.000
Finansinntekter 21.000 36.000 36.000 8.000 8.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 -2.000 -4.000
Finans 19.000 34.000 33.000 6.000 4.000
Resultat før skatt 338.000 429.000 259.000 103.000 148.000
Skattekostnad -89.000 -116.000 -82.000 -34.000 -51.000
Årsresultat 249.000 314.000 177.000 68.000 98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 509.000 527.000 516.000 329.000 294.000
Sum omløpsmidler 4.454.000 4.255.000 3.595.000 3.702.000 3.667.000
Sum eiendeler 4.963.000 4.782.000 4.111.000 4.031.000 3.961.000
Sum opptjent egenkapital 2.984.000 2.736.000 2.422.000 2.244.000 2.176.000
Sum egenkapital 3.023.000 2.774.000 2.460.000 2.283.000 2.215.000
Sum langsiktig gjeld 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 1.826.000 1.893.000 1.536.000 1.634.000 1.632.000
Sum gjeld og egenkapital 4.963.000 4.782.000 4.111.000 4.031.000 3.961.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.981.000 7.836.000 7.668.000 7.322.000 7.378.000
Andre inntekter 9.000 5.000 7.000 4.000 5.000
Driftsinntekter 7.990.000 7.841.000 7.675.000 7.326.000 7.382.000
Varekostnad -107.000 -71.000 -44.000 -15.000 -15.000
Lønninger -5.716.000 -5.635.000 -5.656.000 -5.350.000 -5.308.000
Avskrivning -7.000 -8.000 -16.000 -13.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.840.000 -1.731.000 -1.733.000 -1.852.000 -1.901.000
Driftskostnader -7.670.000 -7.445.000 -7.449.000 -7.230.000 -7.237.000
Driftsresultat 318.000 396.000 225.000 96.000 144.000
Finansinntekter 21.000 36.000 36.000 8.000 8.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 -2.000 -4.000
Finans 19.000 34.000 33.000 6.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 249.000 314.000 177.000 68.000 98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 83.000 94.000 75.000 72.000 24.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 23.000 31.000 10.000 24.000
Sum varige driftsmidler 16.000 23.000 31.000 10.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 410.000 410.000 410.000 247.000 247.000
Sum anleggsmidler 509.000 527.000 516.000 329.000 294.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.766.000 2.320.000 2.336.000 2.129.000 2.636.000
Andre fordringer 51.000 61.000 47.000 43.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.637.000 1.874.000 1.211.000 1.530.000 980.000
Sum omløpsmidler 4.454.000 4.255.000 3.595.000 3.702.000 3.667.000
Sum eiendeler 4.963.000 4.782.000 4.111.000 4.031.000 3.961.000
Sum opptjent egenkapital 2.984.000 2.736.000 2.422.000 2.244.000 2.176.000
Sum egenkapital 3.023.000 2.774.000 2.460.000 2.283.000 2.215.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
Leverandørgjeld 174.000 155.000 110.000 255.000 144.000
Betalbar skatt 78.000 134.000 85.000 83.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 668.000 689.000 516.000 496.000 658.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 905.000 915.000 825.000 800.000 791.000
Sum kortsiktig gjeld 1.826.000 1.893.000 1.536.000 1.634.000 1.632.000
Sum gjeld og egenkapital 4.963.000 4.782.000 4.111.000 4.031.000 3.961.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.628.000 2.362.000 2.059.000 2.068.000 2.035.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.2 2.3 2.3 2.2
Likviditetsgrad 2 2.4 2.2 2.4 2.3 2.3
Soliditet 60.9 5 59.8 56.6 55.9
Resultatgrad 4 5.1 2.9 1.3 2.0
Rentedekningsgrad 1 1 87.0 52.0 38.0
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 6.8 9 6.3 2.6 3.8
Signatur
26.02.2016
LAGETS LEDER OG DAGLIG LEDER I FORENING.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex