Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vektor Bygg As
Juridisk navn:  Vektor Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96732678
Storrinden 140 Storrinden 140 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 998727766
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 7/23/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hc'S Økonomi & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.56%
Resultat  
  
-213.78%
Egenkapital  
  
-522.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.721.000 3.705.000 2.644.000 3.196.000 2.223.000
Resultat: -256.000 225.000 363.000 -572.000 217.000
Egenkapital: -207.000 49.000 -170.000 -531.000 39.000
Regnskap for  Vektor Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.721.000 3.705.000 2.644.000 3.196.000 2.223.000
Driftskostnader -2.974.000 -3.482.000 -2.276.000 -3.767.000 -2.005.000
Driftsresultat -253.000 224.000 367.000 -570.000 218.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -1.000 -5.000 -2.000 -2.000
Finans -4.000 1.000 -5.000 -2.000 -2.000
Resultat før skatt -256.000 225.000 363.000 -572.000 217.000
Skattekostnad 0 -6.000 -2.000 1.000 -40.000
Årsresultat -256.000 219.000 361.000 -570.000 176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 29.000 18.000 22.000 30.000
Sum omløpsmidler 188.000 440.000 239.000 122.000 335.000
Sum eiendeler 201.000 469.000 257.000 144.000 365.000
Sum opptjent egenkapital -237.000 19.000 -200.000 -561.000 9.000
Sum egenkapital -207.000 49.000 -170.000 -531.000 39.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 409.000 420.000 427.000 675.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 202.000 469.000 257.000 144.000 364.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.721.000 3.705.000 2.640.000 3.196.000 2.223.000
Andre inntekter 0 0 3.000 0 0
Driftsinntekter 2.721.000 3.705.000 2.644.000 3.196.000 2.223.000
Varekostnad -911.000 -1.340.000 -783.000 -1.462.000 -920.000
Lønninger -1.722.000 -1.688.000 -1.108.000 -1.859.000 -749.000
Avskrivning -16.000 -12.000 -8.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -325.000 -442.000 -377.000 -438.000 -328.000
Driftskostnader -2.974.000 -3.482.000 -2.276.000 -3.767.000 -2.005.000
Driftsresultat -253.000 224.000 367.000 -570.000 218.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -1.000 -5.000 -2.000 -2.000
Finans -4.000 1.000 -5.000 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -100.000
Årsresultat -256.000 219.000 361.000 -570.000 176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 29.000 14.000 22.000 30.000
Sum varige driftsmidler 13.000 29.000 14.000 22.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 3.000 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 29.000 18.000 22.000 30.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 74.000 349.000 188.000 101.000 50.000
Andre fordringer 0 0 0 7.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 115.000 91.000 50.000 14.000 278.000
Sum omløpsmidler 188.000 440.000 239.000 122.000 335.000
Sum eiendeler 201.000 469.000 257.000 144.000 365.000
Sum opptjent egenkapital -237.000 19.000 -200.000 -561.000 9.000
Sum egenkapital -207.000 49.000 -170.000 -531.000 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 86.000 80.000 25.000 86.000 5.000
Betalbar skatt 0 6.000 0 0 39.000
Skyldig offentlige avgifter 155.000 177.000 92.000 276.000 98.000
Utbytte 0 0 0 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 168.000 157.000 214.000 217.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 409.000 420.000 427.000 675.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 202.000 469.000 257.000 144.000 364.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -221.000 20.000 -188.000 -553.000 11.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1 0.6 0.2 1.0
Likviditetsgrad 2 0.5 1 0.6 0.2 1.1
Soliditet -102.5 10.4 -66.1 -368.8 10.7
Resultatgrad -9.3 6 13.9 -17.8 9.8
Rentedekningsgrad -63.3 2 73.4 -285.0 109.0
Gjeldsgrad 8.6 -2.5 -1.3 8.3
Total kapitalrentabilitet -125.2 48.2 142.8 -395.8 59.9
Signatur
16.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex