Veles As
Juridisk navn:  Veles As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikmarken 122 Olsvikmarken 122 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 917741271
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/28/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.24%
Resultat  
  
249.33%
Egenkapital  
  
300%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 745.000 1.528.000 203.000
Resultat: 112.000 -75.000 15.000
Egenkapital: 70.000 -35.000 43.000
Regnskap for  Veles As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 745.000 1.528.000 203.000
Driftskostnader -633.000 -1.602.000 -188.000
Driftsresultat 112.000 -75.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 112.000 -75.000 15.000
Skattekostnad -8.000 -2.000 -2.000
Årsresultat 104.000 -78.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 32.000 0
Sum omløpsmidler 45.000 1.000 112.000
Sum eiendeler 45.000 33.000 112.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 -65.000 13.000
Sum egenkapital 70.000 -35.000 43.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -25.000 67.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 45.000 32.000 113.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 742.000 1.528.000 203.000
Andre inntekter 3.000 0 0
Driftsinntekter 745.000 1.528.000 203.000
Varekostnad -475.000 -857.000 -45.000
Lønninger -127.000 -497.000 -113.000
Avskrivning -3.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -246.000 -30.000
Driftskostnader -633.000 -1.602.000 -188.000
Driftsresultat 112.000 -75.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 104.000 -78.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 32.000 0
Sum varige driftsmidler 0 32.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 32.000 0
Varebeholdning 38.000 0 41.000
Kundefordringer 0 0 17.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.000 1.000 54.000
Sum omløpsmidler 45.000 1.000 112.000
Sum eiendeler 45.000 33.000 112.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 -65.000 13.000
Sum egenkapital 70.000 -35.000 43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 10.000 2.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 30.000 40.000 55.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -65.000 25.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld -25.000 67.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 45.000 32.000 113.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 70.000 -66.000 42.000
Likviditetsgrad 1 -1.8 0 1
Likviditetsgrad 2 -0.3 0 1
Soliditet 155.6 -109.4 38.1
Resultatgrad 1 -4.9 7.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.4 -1.9 1.6
Total kapitalrentabilitet 248.9 -234.4 13.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex