Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Venitho As
Juridisk navn:  Venitho As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Marihaugen 16 Marihaugen 16 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 911917319
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 4/23/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tonheim Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.4%
Resultat  
  
62.29%
Egenkapital  
  
23.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.311.000 2.773.000 2.572.000 2.442.000 2.575.000
Resultat: 568.000 350.000 546.000 405.000 857.000
Egenkapital: 2.350.000 1.906.000 1.637.000 1.221.000 914.000
Regnskap for  Venitho As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.311.000 2.773.000 2.572.000 2.442.000 2.575.000
Driftskostnader -2.686.000 -2.407.000 -2.004.000 -2.028.000 -1.702.000
Driftsresultat 625.000 365.000 568.000 414.000 874.000
Finansinntekter 7.000 12.000 6.000 7.000 3.000
Finanskostnader -63.000 -27.000 -28.000 -15.000 -19.000
Finans -56.000 -15.000 -22.000 -8.000 -16.000
Resultat før skatt 568.000 350.000 546.000 405.000 857.000
Skattekostnad -125.000 -81.000 -131.000 -98.000 -231.000
Årsresultat 443.000 270.000 415.000 307.000 626.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.107.000 1.647.000 1.468.000 1.763.000 613.000
Sum omløpsmidler 1.110.000 1.505.000 1.303.000 1.102.000 2.056.000
Sum eiendeler 5.217.000 3.152.000 2.771.000 2.865.000 2.669.000
Sum opptjent egenkapital 2.320.000 1.876.000 1.607.000 1.203.000 896.000
Sum egenkapital 2.350.000 1.906.000 1.637.000 1.221.000 914.000
Sum langsiktig gjeld 2.450.000 877.000 713.000 836.000 412.000
Sum kortsiktig gjeld 418.000 369.000 421.000 807.000 1.343.000
Sum gjeld og egenkapital 5.218.000 3.152.000 2.771.000 2.864.000 2.669.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.311.000 2.773.000 2.572.000 2.266.000 2.575.000
Andre inntekter 0 0 0 177.000 0
Driftsinntekter 3.311.000 2.773.000 2.572.000 2.442.000 2.575.000
Varekostnad -172.000 -162.000 -139.000 -123.000 0
Lønninger -1.603.000 -1.584.000 -1.215.000 -1.082.000 -1.110.000
Avskrivning -340.000 -249.000 -224.000 -193.000 -113.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -571.000 -412.000 -426.000 -630.000 -479.000
Driftskostnader -2.686.000 -2.407.000 -2.004.000 -2.028.000 -1.702.000
Driftsresultat 625.000 365.000 568.000 414.000 874.000
Finansinntekter 7.000 12.000 6.000 7.000 3.000
Finanskostnader -63.000 -27.000 -28.000 -15.000 -19.000
Finans -56.000 -15.000 -22.000 -8.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 443.000 270.000 415.000 307.000 626.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.500.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.500.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 29.000 7.000 15.000 22.000
Sum varige driftsmidler 2.607.000 1.647.000 1.468.000 1.763.000 613.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.107.000 1.647.000 1.468.000 1.763.000 613.000
Varebeholdning 0 0 37.000 0 0
Kundefordringer 0 0 30.000 111.000 46.000
Andre fordringer 9.000 0 41.000 5.000 104.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.101.000 1.505.000 1.195.000 986.000 1.907.000
Sum omløpsmidler 1.110.000 1.505.000 1.303.000 1.102.000 2.056.000
Sum eiendeler 5.217.000 3.152.000 2.771.000 2.865.000 2.669.000
Sum opptjent egenkapital 2.320.000 1.876.000 1.607.000 1.203.000 896.000
Sum egenkapital 2.350.000 1.906.000 1.637.000 1.221.000 914.000
Sum avsetninger til forpliktelser 59.000 50.000 56.000 65.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.450.000 877.000 713.000 836.000 412.000
Leverandørgjeld 7.000 28.000 86.000 275.000 10.000
Betalbar skatt 116.000 87.000 140.000 47.000 238.000
Skyldig offentlige avgifter 277.000 217.000 184.000 441.000 531.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 37.000 12.000 44.000 564.000
Sum kortsiktig gjeld 418.000 369.000 421.000 807.000 1.343.000
Sum gjeld og egenkapital 5.218.000 3.152.000 2.771.000 2.864.000 2.669.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 692.000 1.136.000 882.000 295.000 713.000
Likviditetsgrad 1 2.7 4.1 3 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 2.7 4.1 3 1.4 1.6
Soliditet 4 60.5 59.1 42.6 34.2
Resultatgrad 18.9 13.2 22.1 1 33.9
Rentedekningsgrad 9.9 13.5 20.3 27.6 46.2
Gjeldsgrad 1.2 0.7 0.7 1.3 1.9
Total kapitalrentabilitet 12.1 1 20.7 14.7 32.9
Signatur
08.05.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex