Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vennatrø Boligutvikling As
Juridisk navn:  Vennatrø Boligutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90050558
Stokmovegen 2 Stokmovegen 2 Fax:
7500 Stjørdal 7500 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 914784530
Aksjekapital: 2.640.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/1/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Torget Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.51%
Resultat  
  
-186.98%
Egenkapital  
  
-7.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.893.000 12.798.000 14.127.000 10.163.000
Resultat: -1.456.000 1.674.000 3.221.000 46.000
Egenkapital: 384.000 416.000 133.000 127.000
Regnskap for  Vennatrø Boligutvikling As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.893.000 12.798.000 14.127.000 10.163.000
Driftskostnader -10.334.000 -11.115.000 -10.913.000 -10.088.000
Driftsresultat -1.440.000 1.683.000 3.214.000 74.000
Finansinntekter 14.000 18.000 39.000 12.000
Finanskostnader -29.000 -27.000 -31.000 -40.000
Finans -15.000 -9.000 8.000 -28.000
Resultat før skatt -1.456.000 1.674.000 3.221.000 46.000
Skattekostnad 325.000 -415.000 -814.000 -19.000
Årsresultat -1.130.000 1.259.000 2.406.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.000 110.000 231.000 207.000
Sum omløpsmidler 4.438.000 4.881.000 6.405.000 3.845.000
Sum eiendeler 4.500.000 4.991.000 6.636.000 4.052.000
Sum opptjent egenkapital 284.000 316.000 33.000 27.000
Sum egenkapital 384.000 416.000 133.000 127.000
Sum langsiktig gjeld 0 810.000 0 1.406.000
Sum kortsiktig gjeld 4.116.000 3.766.000 6.503.000 2.518.000
Sum gjeld og egenkapital 4.500.000 4.992.000 6.636.000 4.051.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.893.000 12.798.000 14.127.000 10.163.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.893.000 12.798.000 14.127.000 10.163.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -7.141.000 -7.678.000 -8.395.000 -7.943.000
Avskrivning -46.000 -134.000 -115.000 -134.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.147.000 -3.303.000 -2.403.000 -2.011.000
Driftskostnader -10.334.000 -11.115.000 -10.913.000 -10.088.000
Driftsresultat -1.440.000 1.683.000 3.214.000 74.000
Finansinntekter 14.000 18.000 39.000 12.000
Finanskostnader -29.000 -27.000 -31.000 -40.000
Finans -15.000 -9.000 8.000 -28.000
Konsernbidrag 0 -976.000 -2.400.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.130.000 1.259.000 2.406.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 22.000 9.000 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 88.000 222.000 199.000
Sum varige driftsmidler 42.000 88.000 222.000 199.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 62.000 110.000 231.000 207.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 731.000 902.000 1.370.000 1.789.000
Andre fordringer 676.000 391.000 1.079.000 1.002.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.104.000 3.588.000 3.956.000 1.054.000
Sum omløpsmidler 4.438.000 4.881.000 6.405.000 3.845.000
Sum eiendeler 4.500.000 4.991.000 6.636.000 4.052.000
Sum opptjent egenkapital 284.000 316.000 33.000 27.000
Sum egenkapital 384.000 416.000 133.000 127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.421.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 810.000 0 1.406.000
Leverandørgjeld 131.000 291.000 151.000 376.000
Betalbar skatt 0 120.000 16.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter 767.000 762.000 1.723.000 924.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 797.000 2.592.000 4.613.000 1.191.000
Sum kortsiktig gjeld 4.116.000 3.766.000 6.503.000 2.518.000
Sum gjeld og egenkapital 4.500.000 4.992.000 6.636.000 4.051.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 322.000 1.115.000 -98.000 1.327.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1 1.6
Soliditet 8.5 8.3 2 3.1
Resultatgrad -16.2 13.2 22.8 0.7
Rentedekningsgrad -49.7 62.3 103.7 2.1
Gjeldsgrad 10.7 1 48.9 30.9
Total kapitalrentabilitet -31.7 34.1 4 2.1
Signatur
12.06.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
31.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex