Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ventilasjon Og Inneklima AS
Juridisk navn:  Ventilasjon Og Inneklima AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74123120
Jæktskippergata 8 Fax: 74123130
7725 Steinkjer 7790 Malm
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Verran
Org.nr: 929178238
Aksjekapital: 588.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 11/1/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Steinkjer Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.85%
Resultat  
  
-47.58%
Egenkapital  
  
0.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 30.184.000 33.858.000 35.966.000 33.041.000 22.553.000
Resultat: 878.000 1.675.000 2.173.000 3.531.000 878.000
Egenkapital: 9.502.000 9.422.000 8.123.000 6.780.000 4.399.000
Regnskap for  Ventilasjon Og Inneklima AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 30.184.000 33.858.000 35.966.000 33.041.000 22.553.000
Driftskostnader -29.422.000 -32.264.000 -33.848.000 -29.589.000 -21.792.000
Driftsresultat 762.000 1.594.000 2.119.000 3.453.000 762.000
Finansinntekter 133.000 83.000 56.000 81.000 117.000
Finanskostnader -17.000 -2.000 -2.000 -3.000 -1.000
Finans 116.000 81.000 54.000 78.000 116.000
Resultat før skatt 878.000 1.675.000 2.173.000 3.531.000 878.000
Skattekostnad -198.000 -376.000 -529.000 -951.000 -237.000
Årsresultat 680.000 1.298.000 1.643.000 2.581.000 641.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 700.000 775.000 999.000 1.221.000 1.814.000
Sum omløpsmidler 16.492.000 15.123.000 15.159.000 11.720.000 9.856.000
Sum eiendeler 17.192.000 15.898.000 16.158.000 12.941.000 11.670.000
Sum opptjent egenkapital 8.914.000 8.834.000 7.536.000 6.192.000 3.812.000
Sum egenkapital 9.502.000 9.422.000 8.123.000 6.780.000 4.399.000
Sum langsiktig gjeld 437.000 595.000 331.000 35.000 0
Sum kortsiktig gjeld 7.253.000 5.882.000 7.704.000 6.125.000 7.270.000
Sum gjeld og egenkapital 17.192.000 15.899.000 16.159.000 12.940.000 11.670.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.181.000 33.838.000 35.966.000 32.993.000 22.553.000
Andre inntekter 3.000 20.000 0 48.000 0
Driftsinntekter 30.184.000 33.858.000 35.966.000 33.041.000 22.553.000
Varekostnad -13.740.000 -16.776.000 -18.422.000 -15.325.000 -8.666.000
Lønninger -11.982.000 -11.239.000 -11.511.000 -10.392.000 -9.739.000
Avskrivning -311.000 -401.000 -485.000 -474.000 -327.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.459.000 -3.900.000 -3.422.000 -3.335.000 -3.044.000
Driftskostnader -29.422.000 -32.264.000 -33.848.000 -29.589.000 -21.792.000
Driftsresultat 762.000 1.594.000 2.119.000 3.453.000 762.000
Finansinntekter 133.000 83.000 56.000 81.000 117.000
Finanskostnader -17.000 -2.000 -2.000 -3.000 -1.000
Finans 116.000 81.000 54.000 78.000 116.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 0 -300.000 -200.000 0
Årsresultat 680.000 1.298.000 1.643.000 2.581.000 641.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 915.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 174.000 217.000 395.000 631.000 486.000
Driftsløsøre 491.000 528.000 598.000 585.000 311.000
Sum varige driftsmidler 665.000 746.000 993.000 1.216.000 798.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 30.000 6.000 5.000 101.000
Sum anleggsmidler 700.000 775.000 999.000 1.221.000 1.814.000
Varebeholdning 566.000 405.000 380.000 240.000 303.000
Kundefordringer 6.140.000 4.014.000 5.271.000 4.659.000 2.810.000
Andre fordringer 118.000 0 63.000 52.000 0
Sum investeringer 3.952.000 5.013.000 0 0 0
Kasse, bank 5.716.000 5.692.000 9.446.000 6.769.000 6.742.000
Sum omløpsmidler 16.492.000 15.123.000 15.159.000 11.720.000 9.856.000
Sum eiendeler 17.192.000 15.898.000 16.158.000 12.941.000 11.670.000
Sum opptjent egenkapital 8.914.000 8.834.000 7.536.000 6.192.000 3.812.000
Sum egenkapital 9.502.000 9.422.000 8.123.000 6.780.000 4.399.000
Sum avsetninger til forpliktelser 437.000 595.000 331.000 35.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 437.000 595.000 331.000 35.000 0
Leverandørgjeld 1.553.000 1.686.000 2.204.000 1.279.000 1.520.000
Betalbar skatt 355.000 112.000 234.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.700.000 1.178.000 2.200.000 1.611.000 1.300.000
Utbytte -300.000 0 -300.000 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.345.000 2.906.000 2.766.000 3.035.000 4.450.000
Sum kortsiktig gjeld 7.253.000 5.882.000 7.704.000 6.125.000 7.270.000
Sum gjeld og egenkapital 17.192.000 15.899.000 16.159.000 12.940.000 11.670.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.239.000 9.241.000 7.455.000 5.595.000 2.586.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.6 2 1.9 1.4
Likviditetsgrad 2 2.2 2.5 1.9 1.9 1.4
Soliditet 55.3 59.3 50.3 52.4 37.7
Resultatgrad 2.5 4.7 5.9 10.5 3.4
Rentedekningsgrad 44.8 7 1059.5 1178.0 879.0
Gjeldsgrad 0.8 0.7 1 0.9 1.7
Total kapitalrentabilitet 5.2 10.5 13.5 27.3 7.5
Signatur
14.11.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex