Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ventilasjonsfilter As
Juridisk navn:  Ventilasjonsfilter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35102440
Mælagata 58 Mælagata 58 Fax:
3716 Skien 3716 Skien
Fylke: Kommune:
Telemark Skien
Org.nr: 912377946
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/15/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Kappa Revisjon AS
Regnskapsfører: Øvrebø Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.35%
Resultat  
  
18.65%
Egenkapital  
  
30.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.269.000 9.306.000 6.630.000 4.771.000 3.326.000
Resultat: 1.482.000 1.249.000 773.000 516.000 364.000
Egenkapital: 2.318.000 1.775.000 830.000 251.000 142.000
Regnskap for  Ventilasjonsfilter As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.269.000 9.306.000 6.630.000 4.771.000 3.326.000
Driftskostnader -8.462.000 -8.020.000 -5.817.000 -4.234.000 -2.957.000
Driftsresultat 1.807.000 1.285.000 814.000 538.000 369.000
Finansinntekter 8.000 107.000 0 0 3.000
Finanskostnader -333.000 -143.000 -41.000 -22.000 -8.000
Finans -325.000 -36.000 -41.000 -22.000 -5.000
Resultat før skatt 1.482.000 1.249.000 773.000 516.000 364.000
Skattekostnad -439.000 -304.000 -195.000 -141.000 -98.000
Årsresultat 1.043.000 945.000 579.000 375.000 266.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.054.000 1.686.000 591.000 266.000 40.000
Sum omløpsmidler 2.652.000 3.734.000 2.357.000 1.552.000 1.208.000
Sum eiendeler 4.706.000 5.420.000 2.948.000 1.818.000 1.248.000
Sum opptjent egenkapital 2.288.000 1.745.000 800.000 221.000 112.000
Sum egenkapital 2.318.000 1.775.000 830.000 251.000 142.000
Sum langsiktig gjeld 613.000 773.000 1.000 301.000 259.000
Sum kortsiktig gjeld 1.775.000 2.871.000 2.117.000 1.266.000 847.000
Sum gjeld og egenkapital 4.706.000 5.419.000 2.948.000 1.818.000 1.248.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.269.000 9.306.000 6.630.000 4.771.000 3.326.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.269.000 9.306.000 6.630.000 4.771.000 3.326.000
Varekostnad -3.073.000 -3.155.000 -2.069.000 -1.644.000 -802.000
Lønninger -1.675.000 -1.045.000 -907.000 -542.000 -502.000
Avskrivning -88.000 -67.000 -16.000 -11.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.626.000 -3.753.000 -2.825.000 -2.037.000 -1.643.000
Driftskostnader -8.462.000 -8.020.000 -5.817.000 -4.234.000 -2.957.000
Driftsresultat 1.807.000 1.285.000 814.000 538.000 369.000
Finansinntekter 8.000 107.000 0 0 3.000
Finanskostnader -333.000 -143.000 -41.000 -22.000 -8.000
Finans -325.000 -36.000 -41.000 -22.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 -266.000 0
Årsresultat 1.043.000 945.000 579.000 375.000 266.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 551.000 66.000 40.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 39.000 334.000 237.000 60.000 40.000
Sum varige driftsmidler 39.000 334.000 237.000 60.000 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.464.000 1.285.000 314.000 207.000 0
Sum anleggsmidler 2.054.000 1.686.000 591.000 266.000 40.000
Varebeholdning 1.717.000 1.721.000 1.307.000 497.000 656.000
Kundefordringer 758.000 1.735.000 817.000 507.000 156.000
Andre fordringer 130.000 228.000 79.000 168.000 233.000
Sum investeringer 0 0 104.000 48.000 0
Kasse, bank 47.000 50.000 50.000 277.000 163.000
Sum omløpsmidler 2.652.000 3.734.000 2.357.000 1.552.000 1.208.000
Sum eiendeler 4.706.000 5.420.000 2.948.000 1.818.000 1.248.000
Sum opptjent egenkapital 2.288.000 1.745.000 800.000 221.000 112.000
Sum egenkapital 2.318.000 1.775.000 830.000 251.000 142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 46.000 512.000 396.000 0 60.000
Sum langsiktig gjeld 613.000 773.000 1.000 301.000 259.000
Leverandørgjeld 475.000 958.000 818.000 559.000 512.000
Betalbar skatt 409.000 334.000 196.000 174.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 473.000 603.000 259.000 217.000 172.000
Utbytte -500.000 0 0 -266.000 0
Annen kortsiktig gjeld 372.000 464.000 449.000 50.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 1.775.000 2.871.000 2.117.000 1.266.000 847.000
Sum gjeld og egenkapital 4.706.000 5.419.000 2.948.000 1.818.000 1.248.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 877.000 863.000 240.000 286.000 361.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.1 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.5 0.9 0.7
Soliditet 49.3 32.8 28.2 13.8 11.4
Resultatgrad 17.6 13.8 12.3 11.3 11.1
Rentedekningsgrad 5.4 9 19.9 24.5 46.5
Gjeldsgrad 1 2.1 2.6 6.2 7.8
Total kapitalrentabilitet 38.6 25.7 27.6 29.6 29.8
Signatur
24.07.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex