Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Verax Holding As
Juridisk navn:  Verax Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 211 Rådal Søvikneset 132 Fax:
5858 Bergen 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 998805112
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 8/15/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-5900%
Egenkapital  
  
-51.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -60.000 -1.000 -52.000 -45.000 -11.000
Egenkapital: 58.000 119.000 120.000 172.000 216.000
Regnskap for  Verax Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -60.000 -1.000 -52.000 -45.000 -11.000
Driftsresultat -60.000 -1.000 -52.000 -45.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -60.000 -1.000 -52.000 -45.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -60.000 -1.000 -52.000 -45.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 94.000 94.000 94.000 94.000 94.000
Sum omløpsmidler 340.000 335.000 277.000 167.000 128.000
Sum eiendeler 434.000 429.000 371.000 261.000 222.000
Sum opptjent egenkapital -192.000 -131.000 -130.000 -78.000 -34.000
Sum egenkapital 58.000 119.000 120.000 172.000 216.000
Sum langsiktig gjeld 322.000 310.000 252.000 56.000 0
Sum kortsiktig gjeld 53.000 0 0 34.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 433.000 429.000 372.000 262.000 221.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -60.000 -1.000 -52.000 -45.000 -6.000
Driftskostnader -60.000 -1.000 -52.000 -45.000 -11.000
Driftsresultat -60.000 -1.000 -52.000 -45.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -60.000 -1.000 -52.000 -45.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum varige driftsmidler 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum finansielle anleggsmidler 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Sum anleggsmidler 94.000 94.000 94.000 94.000 94.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 340.000 334.000 277.000 167.000 128.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 340.000 335.000 277.000 167.000 128.000
Sum eiendeler 434.000 429.000 371.000 261.000 222.000
Sum opptjent egenkapital -192.000 -131.000 -130.000 -78.000 -34.000
Sum egenkapital 58.000 119.000 120.000 172.000 216.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 322.000 310.000 252.000 56.000 0
Leverandørgjeld 53.000 0 0 34.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 53.000 0 0 34.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 433.000 429.000 372.000 262.000 221.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 287.000 335.000 277.000 133.000 123.000
Likviditetsgrad 1 6.4 4.9 25.6
Likviditetsgrad 2 6.4 0 0 5.0 25.7
Soliditet 13.4 27.7 32.3 65.6 97.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.5 2.6 2.1 0.5 0.0
Total kapitalrentabilitet -13.9 -0.2 -17.2 -5.0
Signatur
11.09.2012
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
11.09.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex