Verdens Gang AS
Juridisk navn:  Verdens Gang AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22000000
Postboks 1185 Sentrum Akersgata 55 Fax: 22426689
0107 Oslo 180 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 950588063
Aksjekapital: 25.000.000 NOK
Antall ansatte: 376
Etableringsdato: 12/20/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.33%
Resultat  
  
-21.95%
Egenkapital  
  
-0.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.573.205.000 1.522.558.000 1.533.959.000 1.687.354.000 1.825.444.000
Resultat: 239.349.000 306.660.000 275.676.000 309.780.000 243.313.000
Egenkapital: 271.154.000 273.064.000 234.407.000 206.410.000 125.931.000
Regnskap for  Verdens Gang AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.573.205.000 1.522.558.000 1.533.959.000 1.687.354.000 1.825.444.000
Driftskostnader -1.344.095.000 -1.240.323.000 -1.275.759.000 -1.369.713.000 -1.474.593.000
Driftsresultat 229.110.000 282.235.000 258.200.000 317.641.000 350.851.000
Finansinntekter 30.884.000 27.997.000 23.730.000 18.613.000 16.955.000
Finanskostnader -20.644.000 -3.573.000 -6.255.000 -26.474.000 -124.493.000
Finans 10.240.000 24.424.000 17.475.000 -7.861.000 -107.538.000
Resultat før skatt 239.349.000 306.660.000 275.676.000 309.780.000 243.313.000
Skattekostnad -61.461.000 -76.477.000 -72.359.000 -94.658.000 -98.547.000
Årsresultat 177.888.000 230.182.000 203.317.000 215.122.000 144.766.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 406.943.000 429.776.000 376.255.000 368.859.000 372.233.000
Sum omløpsmidler 525.320.000 512.320.000 565.904.000 658.725.000 629.564.000
Sum eiendeler 932.263.000 942.096.000 942.159.000 1.027.584.000 1.001.797.000
Sum opptjent egenkapital 241.243.000 243.052.000 203.948.000 176.650.000 96.862.000
Sum egenkapital 271.154.000 273.064.000 234.407.000 206.410.000 125.931.000
Sum langsiktig gjeld 151.652.000 160.688.000 189.163.000 210.222.000 268.951.000
Sum kortsiktig gjeld 509.457.000 508.345.000 518.590.000 610.952.000 606.914.000
Sum gjeld og egenkapital 932.262.000 942.097.000 942.160.000 1.027.584.000 1.001.796.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.444.794.000 1.377.046.000 1.392.589.000 1.579.294.000 1.729.685.000
Andre inntekter 128.411.000 145.513.000 141.370.000 108.060.000 95.759.000
Driftsinntekter 1.573.205.000 1.522.558.000 1.533.959.000 1.687.354.000 1.825.444.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -419.422.000 -377.533.000 -426.463.000 -435.447.000 -454.077.000
Avskrivning -18.073.000 -37.161.000 -17.930.000 -21.242.000 -20.006.000
Nedskrivning 0 0 0 -1.798.000 0
Andre driftskostnader -906.600.000 -825.629.000 -831.366.000 -911.226.000 -1.000.510.000
Driftskostnader -1.344.095.000 -1.240.323.000 -1.275.759.000 -1.369.713.000 -1.474.593.000
Driftsresultat 229.110.000 282.235.000 258.200.000 317.641.000 350.851.000
Finansinntekter 30.884.000 27.997.000 23.730.000 18.613.000 16.955.000
Finanskostnader -20.644.000 -3.573.000 -6.255.000 -26.474.000 -124.493.000
Finans 10.240.000 24.424.000 17.475.000 -7.861.000 -107.538.000
Konsernbidrag -177.100.000 -164.366.000 -171.614.000 -194.910.000 -208.050.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 177.888.000 230.182.000 203.317.000 215.122.000 144.766.000
Balanse detaljer          
Goodwill 6.312.000 8.159.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.649.000 59.461.000 58.351.000 65.558.000 92.858.000
Fast eiendom 581.000 1.255.000 2.180.000 3.104.000 16.835.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 53.101.000 55.569.000 27.981.000 33.731.000 42.726.000
Sum varige driftsmidler 53.682.000 56.824.000 30.160.000 36.835.000 59.560.000
Sum finansielle anleggsmidler 302.612.000 313.491.000 287.744.000 266.466.000 219.814.000
Sum anleggsmidler 406.943.000 429.776.000 376.255.000 368.859.000 372.233.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 176.178.000 211.450.000 190.965.000 193.378.000 187.556.000
Andre fordringer 111.718.000 40.827.000 46.818.000 49.331.000 48.210.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.218.000 8.206.000 15.414.000 24.830.000 18.219.000
Sum omløpsmidler 525.320.000 512.320.000 565.904.000 658.725.000 629.564.000
Sum eiendeler 932.263.000 942.096.000 942.159.000 1.027.584.000 1.001.797.000
Sum opptjent egenkapital 241.243.000 243.052.000 203.948.000 176.650.000 96.862.000
Sum egenkapital 271.154.000 273.064.000 234.407.000 206.410.000 125.931.000
Sum avsetninger til forpliktelser 151.610.000 160.608.000 189.080.000 209.480.000 268.294.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 151.652.000 160.688.000 189.163.000 210.222.000 268.951.000
Leverandørgjeld 66.723.000 106.952.000 27.269.000 43.747.000 40.083.000
Betalbar skatt 553.000 2.554.000 0 147.000 685.000
Skyldig offentlige avgifter 30.703.000 28.929.000 45.528.000 44.121.000 44.881.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 411.478.000 369.910.000 445.793.000 522.937.000 521.265.000
Sum kortsiktig gjeld 509.457.000 508.345.000 518.590.000 610.952.000 606.914.000
Sum gjeld og egenkapital 932.262.000 942.097.000 942.160.000 1.027.584.000 1.001.796.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.863.000 3.975.000 47.314.000 47.773.000 22.650.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 29.1 2 24.9 20.1 12.6
Resultatgrad 14.6 18.5 16.8 18.8 19.2
Rentedekningsgrad 11.1 7 41.3 12.7 3.0
Gjeldsgrad 2.4 2.5 3 4.0 7.0
Total kapitalrentabilitet 27.9 32.9 29.9 32.7 36.7
Signatur
19.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex