Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Verdisikring AS
Juridisk navn:  Verdisikring AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40002988
Postboks 65 Vassmyra 1 Fax: 47701949
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 985191417
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/28/2002
Foretakstype: AS
Tidligere navn: neas eiendom as
Revisor: Moa Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-84.8%
Resultat  
  
-200.41%
Egenkapital  
  
-51.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 104.000 684.000 826.000 1.101.000 1.195.000
Resultat: -244.000 243.000 57.000 -402.000 -613.000
Egenkapital: 232.000 476.000 234.000 2.177.000 2.609.000
Regnskap for  Verdisikring AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 104.000 684.000 826.000 1.101.000 1.195.000
Driftskostnader -347.000 -441.000 -770.000 -1.659.000 -2.083.000
Driftsresultat -242.000 243.000 57.000 -557.000 -888.000
Finansinntekter 0 0 3.000 158.000 280.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 -3.000 -5.000
Finans -2.000 -1.000 0 155.000 275.000
Resultat før skatt -244.000 243.000 57.000 -402.000 -613.000
Skattekostnad 0 0 0 -30.000 238.000
Årsresultat -244.000 243.000 57.000 -432.000 -375.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 212.000 417.000 222.000 2.261.000 2.262.000
Sum omløpsmidler 98.000 267.000 230.000 230.000 657.000
Sum eiendeler 310.000 684.000 452.000 2.491.000 2.919.000
Sum opptjent egenkapital 128.000 372.000 130.000 2.073.000 2.505.000
Sum egenkapital 232.000 476.000 234.000 2.177.000 2.609.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 78.000 208.000 219.000 314.000 310.000
Sum gjeld og egenkapital 310.000 684.000 453.000 2.491.000 2.919.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 104.000 684.000 826.000 1.101.000 1.195.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 104.000 684.000 826.000 1.101.000 1.195.000
Varekostnad -3.000 -52.000 -33.000 -29.000 -28.000
Lønninger -177.000 -131.000 -405.000 -1.119.000 -1.113.000
Avskrivning -11.000 -11.000 -26.000 -36.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -156.000 -247.000 -306.000 -475.000 -901.000
Driftskostnader -347.000 -441.000 -770.000 -1.659.000 -2.083.000
Driftsresultat -242.000 243.000 57.000 -557.000 -888.000
Finansinntekter 0 0 3.000 158.000 280.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 -3.000 -5.000
Finans -2.000 -1.000 0 155.000 275.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.000.000 0 0
Årsresultat -244.000 243.000 57.000 -432.000 -375.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 30.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 67.000 77.000 68.000 93.000 112.000
Sum varige driftsmidler 67.000 77.000 68.000 93.000 112.000
Sum finansielle anleggsmidler 145.000 340.000 155.000 2.168.000 2.120.000
Sum anleggsmidler 212.000 417.000 222.000 2.261.000 2.262.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 51.000 69.000 63.000 118.000 347.000
Andre fordringer 39.000 50.000 6.000 23.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 200.000
Kasse, bank 8.000 148.000 161.000 88.000 98.000
Sum omløpsmidler 98.000 267.000 230.000 230.000 657.000
Sum eiendeler 310.000 684.000 452.000 2.491.000 2.919.000
Sum opptjent egenkapital 128.000 372.000 130.000 2.073.000 2.505.000
Sum egenkapital 232.000 476.000 234.000 2.177.000 2.609.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 33.000 88.000 46.000 60.000 35.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 73.000 68.000 147.000 145.000
Utbytte 0 0 -2.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 47.000 105.000 107.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 78.000 208.000 219.000 314.000 310.000
Sum gjeld og egenkapital 310.000 684.000 453.000 2.491.000 2.919.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000 59.000 11.000 -84.000 347.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.1 0.7 2.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.1 0.8 2.2
Soliditet 74.8 69.6 51.7 87.4 89.4
Resultatgrad -232.7 35.5 6.9 -50.6 -74.3
Rentedekningsgrad - 2 1 -133.0 -121.6
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.9 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -78.1 35.5 13.2 -16.0 -20.8
Signatur
07.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex