Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Verdivurdering AS
Juridisk navn:  Verdivurdering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67149744
Granåsen 23 Granåsen 23 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 990465029
Aksjekapital: 111.100 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/30/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Partner Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
14.12%
Egenkapital  
  
-4.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -146.000 -170.000 -189.000 -220.000 690.000
Egenkapital: 3.358.000 3.504.000 3.889.000 4.077.000 4.297.000
Regnskap for  Verdivurdering AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -195.000 -182.000 -221.000 -257.000 -227.000
Driftsresultat -195.000 -182.000 -221.000 -258.000 -228.000
Finansinntekter 49.000 12.000 32.000 38.000 978.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -60.000
Finans 49.000 12.000 32.000 38.000 918.000
Resultat før skatt -146.000 -170.000 -189.000 -220.000 690.000
Skattekostnad 0 0 0 0 86.000
Årsresultat -146.000 -170.000 -189.000 -220.000 776.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.358.000 3.514.000 3.893.000 4.080.000 4.297.000
Sum eiendeler 3.358.000 3.514.000 3.893.000 4.080.000 4.297.000
Sum opptjent egenkapital 3.200.000 3.346.000 3.731.000 3.919.000 4.139.000
Sum egenkapital 3.358.000 3.504.000 3.889.000 4.077.000 4.297.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 4.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 10.000 0 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.358.000 3.514.000 3.893.000 4.080.000 4.297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -160.000 -160.000 -160.000 -184.000 -171.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -22.000 -61.000 -73.000 -56.000
Driftskostnader -195.000 -182.000 -221.000 -257.000 -227.000
Driftsresultat -195.000 -182.000 -221.000 -258.000 -228.000
Finansinntekter 49.000 12.000 32.000 38.000 978.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -60.000
Finans 49.000 12.000 32.000 38.000 918.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -215.000 0 0 -4.318.000
Årsresultat -146.000 -170.000 -189.000 -220.000 776.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 526.000 31.000 376.000 560.000 561.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.832.000 3.482.000 3.517.000 3.520.000 3.736.000
Sum omløpsmidler 3.358.000 3.514.000 3.893.000 4.080.000 4.297.000
Sum eiendeler 3.358.000 3.514.000 3.893.000 4.080.000 4.297.000
Sum opptjent egenkapital 3.200.000 3.346.000 3.731.000 3.919.000 4.139.000
Sum egenkapital 3.358.000 3.504.000 3.889.000 4.077.000 4.297.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 4.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 3.000 0
Utbytte 0 -215.000 0 0 -4.318.000
Annen kortsiktig gjeld 0 10.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 10.000 0 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.358.000 3.514.000 3.893.000 4.080.000 4.297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.358.000 3.504.000 3.893.000 4.077.000 4.297.000
Likviditetsgrad 1 351.4 1
Likviditetsgrad 2 0 351.4 0 1 0.0
Soliditet 1 99.7 99.9 99.9 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 12.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -4.3 -4.8 -4.9 -5.4 17.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex