Veritrack AS
Juridisk navn:  Veritrack AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92608278
Nordre Ravnedalen 5 Nordre Ravnedalen 5 Fax: 73592498
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 996040763
Aksjekapital: 1.419.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/24/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Kl Regnskap Rosten As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
11.89%
Egenkapital  
  
-71.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 45.000 543.000 1.086.000 2.501.000
Resultat: -3.038.000 -3.448.000 -3.149.000 -2.573.000 638.000
Egenkapital: 473.000 1.642.000 2.749.000 4.891.000 3.949.000
Regnskap for  Veritrack AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 45.000 543.000 1.086.000 2.501.000
Driftskostnader -3.039.000 -3.481.000 -3.719.000 -3.710.000 -1.894.000
Driftsresultat -3.038.000 -3.435.000 -3.175.000 -2.625.000 608.000
Finansinntekter 8.000 4.000 32.000 59.000 32.000
Finanskostnader -8.000 -18.000 -5.000 -6.000 -2.000
Finans 0 -14.000 27.000 53.000 30.000
Resultat før skatt -3.038.000 -3.448.000 -3.149.000 -2.573.000 638.000
Skattekostnad 624.000 837.000 886.000 829.000 -172.000
Årsresultat -2.414.000 -2.612.000 -2.263.000 -1.744.000 466.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.185.000 2.574.000 1.774.000 938.000 179.000
Sum omløpsmidler 1.376.000 1.551.000 1.964.000 5.005.000 4.396.000
Sum eiendeler 4.561.000 4.125.000 3.738.000 5.943.000 4.575.000
Sum opptjent egenkapital -8.818.000 -6.404.000 -3.792.000 -1.529.000 215.000
Sum egenkapital 473.000 1.642.000 2.749.000 4.891.000 3.949.000
Sum langsiktig gjeld 3.654.000 1.900.000 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 434.000 583.000 989.000 1.053.000 625.000
Sum gjeld og egenkapital 4.561.000 4.125.000 3.738.000 5.944.000 4.575.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 45.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 543.000 1.086.000 2.501.000
Driftsinntekter 0 45.000 543.000 1.086.000 2.501.000
Varekostnad -257.000 -1.129.000 -924.000 -1.047.000 -19.000
Lønninger -996.000 -1.556.000 -1.606.000 -2.094.000 -252.000
Avskrivning -13.000 -37.000 -70.000 -68.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.773.000 -759.000 -1.119.000 -501.000 -1.562.000
Driftskostnader -3.039.000 -3.481.000 -3.719.000 -3.710.000 -1.894.000
Driftsresultat -3.038.000 -3.435.000 -3.175.000 -2.625.000 608.000
Finansinntekter 8.000 4.000 32.000 59.000 32.000
Finanskostnader -8.000 -18.000 -5.000 -6.000 -2.000
Finans 0 -14.000 27.000 53.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.414.000 -2.612.000 -2.263.000 -1.744.000 466.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.175.000 2.559.000 1.748.000 889.000 87.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 14.000 25.000 49.000 92.000
Sum varige driftsmidler 11.000 14.000 25.000 49.000 92.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.185.000 2.574.000 1.774.000 938.000 179.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 501.000 613.000 1.315.000 1.336.000 951.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 875.000 939.000 648.000 3.670.000 3.445.000
Sum omløpsmidler 1.376.000 1.551.000 1.964.000 5.005.000 4.396.000
Sum eiendeler 4.561.000 4.125.000 3.738.000 5.943.000 4.575.000
Sum opptjent egenkapital -8.818.000 -6.404.000 -3.792.000 -1.529.000 215.000
Sum egenkapital 473.000 1.642.000 2.749.000 4.891.000 3.949.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.654.000 1.900.000 0 0 1.000
Leverandørgjeld 250.000 245.000 100.000 19.000 64.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 77.000
Skyldig offentlige avgifter 71.000 147.000 137.000 121.000 105.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 113.000 191.000 751.000 912.000 379.000
Sum kortsiktig gjeld 434.000 583.000 989.000 1.053.000 625.000
Sum gjeld og egenkapital 4.561.000 4.125.000 3.738.000 5.944.000 4.575.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 942.000 968.000 975.000 3.952.000 3.771.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.7 2 4.8 7.0
Likviditetsgrad 2 3.2 2.7 2 4.8 7.1
Soliditet 10.4 39.8 73.5 82.3 86.3
Resultatgrad -7633.3 -584.7 -241.7 24.3
Rentedekningsgrad -379.8 -190.8 -427.7 320.0
Gjeldsgrad 8.6 1.5 0.4 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -66.4 -83.2 -84.1 -43.2 14.0
Signatur
15.07.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex