Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Verksmia AS
Juridisk navn:  Verksmia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97061803
Petra Fougners Vei 37 Petra Fougners Vei 37 Fax: 66989770
1388 Borgen 1388 Borgen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 983173934
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Soliditet As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.01%
Resultat  
  
-66.67%
Egenkapital  
  
7.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 950.000 748.000 841.000 841.000 1.076.000
Resultat: 25.000 75.000 74.000 -48.000 167.000
Egenkapital: 268.000 249.000 191.000 135.000 172.000
Regnskap for  Verksmia AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 950.000 748.000 841.000 841.000 1.076.000
Driftskostnader -925.000 -673.000 -767.000 -890.000 -904.000
Driftsresultat 25.000 75.000 74.000 -48.000 171.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -4.000
Finans 0 0 0 0 -4.000
Resultat før skatt 25.000 75.000 74.000 -48.000 167.000
Skattekostnad -5.000 -17.000 -18.000 11.000 -46.000
Årsresultat 19.000 58.000 56.000 -37.000 121.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.000 47.000 5.000 23.000 13.000
Sum omløpsmidler 344.000 303.000 298.000 236.000 284.000
Sum eiendeler 391.000 350.000 303.000 259.000 297.000
Sum opptjent egenkapital 168.000 149.000 91.000 35.000 72.000
Sum egenkapital 268.000 249.000 191.000 135.000 172.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 123.000 101.000 112.000 124.000 125.000
Sum gjeld og egenkapital 391.000 350.000 303.000 259.000 297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 950.000 748.000 841.000 841.000 1.076.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 950.000 748.000 841.000 841.000 1.076.000
Varekostnad -76.000 -49.000 -127.000 -138.000 -174.000
Lønninger -507.000 -376.000 -413.000 -500.000 -487.000
Avskrivning 0 0 0 -2.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -342.000 -248.000 -227.000 -250.000 -224.000
Driftskostnader -925.000 -673.000 -767.000 -890.000 -904.000
Driftsresultat 25.000 75.000 74.000 -48.000 171.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -4.000
Finans 0 0 0 0 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 19.000 58.000 56.000 -37.000 121.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 4.000 22.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 2.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 2.000
Sum finansielle anleggsmidler 47.000 47.000 1.000 2.000 1.000
Sum anleggsmidler 47.000 47.000 5.000 23.000 13.000
Varebeholdning 18.000 22.000 17.000 19.000 22.000
Kundefordringer 37.000 121.000 69.000 3.000 61.000
Andre fordringer 14.000 15.000 5.000 17.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 275.000 146.000 208.000 197.000 181.000
Sum omløpsmidler 344.000 303.000 298.000 236.000 284.000
Sum eiendeler 391.000 350.000 303.000 259.000 297.000
Sum opptjent egenkapital 168.000 149.000 91.000 35.000 72.000
Sum egenkapital 268.000 249.000 191.000 135.000 172.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 0 8.000 14.000 1.000
Betalbar skatt 5.000 14.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000 38.000 61.000 50.000 64.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 49.000 43.000 60.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 123.000 101.000 112.000 124.000 125.000
Sum gjeld og egenkapital 391.000 350.000 303.000 259.000 297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 221.000 202.000 186.000 112.000 159.000
Likviditetsgrad 1 2.8 3 2.7 1.9 2.3
Likviditetsgrad 2 2.7 2.8 2.5 1.8 2.1
Soliditet 68.5 71.1 6 52.1 57.9
Resultatgrad 2.6 1 8.8 -5.7 15.9
Rentedekningsgrad 42.8
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.6 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 6.4 21.4 24.4 -18.5 57.6
Signatur
10.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex