Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Verktøymakeren AS
Juridisk navn:  Verktøymakeren AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37275959
Svåbekk 12 Svåbekk 12 Fax: 37275960
4790 Lillesand 4790 Lillesand
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 980656837
Aksjekapital: 44.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 2/24/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Konsulentfruene As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.21%
Resultat  
  
-44.35%
Egenkapital  
  
6.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.478.000 20.139.000 15.502.000 15.954.000 14.600.000
Resultat: 1.403.000 2.521.000 1.208.000 1.934.000 1.366.000
Egenkapital: 8.459.000 7.967.000 6.293.000 6.396.000 3.101.000
Regnskap for  Verktøymakeren AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.478.000 20.139.000 15.502.000 15.954.000 14.600.000
Driftskostnader -15.844.000 -17.425.000 -14.122.000 -13.812.000 -13.242.000
Driftsresultat 1.634.000 2.713.000 1.379.000 2.142.000 1.358.000
Finansinntekter 13.000 2.000 -10.000 5.000 21.000
Finanskostnader -244.000 -194.000 -162.000 -212.000 -14.000
Finans -231.000 -192.000 -172.000 -207.000 7.000
Resultat før skatt 1.403.000 2.521.000 1.208.000 1.934.000 1.366.000
Skattekostnad -311.000 -516.000 -223.000 -380.000 -382.000
Årsresultat 1.092.000 2.005.000 985.000 1.554.000 984.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.510.000 14.438.000 14.267.000 13.401.000 6.770.000
Sum omløpsmidler 4.646.000 5.593.000 3.780.000 3.771.000 3.142.000
Sum eiendeler 21.156.000 20.031.000 18.047.000 17.172.000 9.912.000
Sum opptjent egenkapital 8.415.000 7.923.000 6.250.000 6.353.000 2.151.000
Sum egenkapital 8.459.000 7.967.000 6.293.000 6.396.000 3.101.000
Sum langsiktig gjeld 9.225.000 8.059.000 8.816.000 8.036.000 4.940.000
Sum kortsiktig gjeld 3.471.000 4.005.000 2.938.000 2.739.000 1.871.000
Sum gjeld og egenkapital 21.155.000 20.031.000 18.047.000 17.171.000 9.912.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.387.000 20.139.000 15.247.000 15.935.000 14.563.000
Andre inntekter 91.000 0 255.000 19.000 37.000
Driftsinntekter 17.478.000 20.139.000 15.502.000 15.954.000 14.600.000
Varekostnad -4.636.000 -6.821.000 -4.317.000 -4.173.000 -3.977.000
Lønninger -6.744.000 -6.183.000 -5.124.000 -5.538.000 -5.015.000
Avskrivning -775.000 -745.000 -700.000 -628.000 -181.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.689.000 -3.676.000 -3.981.000 -3.473.000 -4.063.000
Driftskostnader -15.844.000 -17.425.000 -14.122.000 -13.812.000 -13.242.000
Driftsresultat 1.634.000 2.713.000 1.379.000 2.142.000 1.358.000
Finansinntekter 13.000 2.000 -10.000 5.000 21.000
Finanskostnader -244.000 -194.000 -162.000 -212.000 -14.000
Finans -231.000 -192.000 -172.000 -207.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -490.000 -500.000 0 0
Årsresultat 1.092.000 2.005.000 985.000 1.554.000 984.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 108.000
Fast eiendom 15.896.000 13.971.000 14.110.000 13.153.000 428.000
Maskiner anlegg 302.000 35.000 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 138.000 157.000 248.000 294.000
Sum varige driftsmidler 16.222.000 14.145.000 14.267.000 13.401.000 722.000
Sum finansielle anleggsmidler 287.000 293.000 0 0 5.940.000
Sum anleggsmidler 16.510.000 14.438.000 14.267.000 13.401.000 6.770.000
Varebeholdning 1.832.000 1.580.000 1.314.000 1.166.000 1.206.000
Kundefordringer 2.046.000 2.195.000 1.902.000 1.102.000 1.166.000
Andre fordringer 271.000 285.000 257.000 222.000 228.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 497.000 1.534.000 307.000 1.281.000 542.000
Sum omløpsmidler 4.646.000 5.593.000 3.780.000 3.771.000 3.142.000
Sum eiendeler 21.156.000 20.031.000 18.047.000 17.172.000 9.912.000
Sum opptjent egenkapital 8.415.000 7.923.000 6.250.000 6.353.000 2.151.000
Sum egenkapital 8.459.000 7.967.000 6.293.000 6.396.000 3.101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.313.000 1.409.000 1.573.000 1.729.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 342.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.225.000 8.059.000 8.816.000 8.036.000 4.940.000
Leverandørgjeld 853.000 937.000 887.000 946.000 594.000
Betalbar skatt 407.000 680.000 379.000 557.000 342.000
Skyldig offentlige avgifter 848.000 986.000 231.000 596.000 398.000
Utbytte -600.000 -490.000 -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 763.000 902.000 600.000 640.000 538.000
Sum kortsiktig gjeld 3.471.000 4.005.000 2.938.000 2.739.000 1.871.000
Sum gjeld og egenkapital 21.155.000 20.031.000 18.047.000 17.171.000 9.912.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.175.000 1.588.000 842.000 1.032.000 1.271.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1.3 1 1.7
Likviditetsgrad 2 0.8 1 0.8 1 1.1
Soliditet 4 39.8 34.9 37.2 31.3
Resultatgrad 9.3 13.5 8.9 13.4 9.3
Rentedekningsgrad 6.7 1 8.5 10.1 98.5
Gjeldsgrad 1.5 1.5 1.9 1.7 2.2
Total kapitalrentabilitet 7.8 13.6 7.6 12.5 13.9
Signatur
09.11.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex