Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Verner Andresen Transport Og Graving As
Juridisk navn:  Verner Andresen Transport Og Graving As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69257108
Postboks 311 Hans Nielsen Hauges Vei 59J Fax: 69241647
1502 Moss 1523 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 959723745
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/5/1991 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skovdahls Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.68%
Resultat  
  
-14.34%
Egenkapital  
  
7.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.204.000 2.869.000 2.907.000 3.501.000 3.708.000
Resultat: 472.000 551.000 223.000 101.000 119.000
Egenkapital: 989.000 924.000 852.000 881.000 802.000
Regnskap for  Verner Andresen Transport Og Graving As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.204.000 2.869.000 2.907.000 3.501.000 3.708.000
Driftskostnader -2.733.000 -2.313.000 -2.682.000 -3.395.000 -3.573.000
Driftsresultat 471.000 556.000 225.000 106.000 134.000
Finansinntekter 13.000 9.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -12.000 -15.000 -2.000 -6.000 -16.000
Finans 1.000 -6.000 -1.000 -5.000 -15.000
Resultat før skatt 472.000 551.000 223.000 101.000 119.000
Skattekostnad -107.000 -129.000 -52.000 -22.000 -32.000
Årsresultat 366.000 421.000 172.000 79.000 87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 440.000 546.000 458.000 194.000 560.000
Sum omløpsmidler 1.469.000 1.600.000 1.455.000 1.104.000 1.059.000
Sum eiendeler 1.909.000 2.146.000 1.913.000 1.298.000 1.619.000
Sum opptjent egenkapital 789.000 724.000 652.000 681.000 602.000
Sum egenkapital 989.000 924.000 852.000 881.000 802.000
Sum langsiktig gjeld 286.000 378.000 544.000 68.000 277.000
Sum kortsiktig gjeld 633.000 845.000 517.000 349.000 540.000
Sum gjeld og egenkapital 1.908.000 2.147.000 1.913.000 1.298.000 1.619.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.204.000 2.869.000 2.738.000 3.343.000 3.666.000
Andre inntekter 0 0 169.000 158.000 42.000
Driftsinntekter 3.204.000 2.869.000 2.907.000 3.501.000 3.708.000
Varekostnad -752.000 -375.000 -793.000 -830.000 -601.000
Lønninger -601.000 -640.000 -712.000 -829.000 -812.000
Avskrivning -157.000 -179.000 -71.000 -80.000 -221.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.223.000 -1.119.000 -1.106.000 -1.656.000 -1.939.000
Driftskostnader -2.733.000 -2.313.000 -2.682.000 -3.395.000 -3.573.000
Driftsresultat 471.000 556.000 225.000 106.000 134.000
Finansinntekter 13.000 9.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -12.000 -15.000 -2.000 -6.000 -16.000
Finans 1.000 -6.000 -1.000 -5.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -350.000 -200.000 0 -200.000
Årsresultat 366.000 421.000 172.000 79.000 87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 498.000
Driftsløsøre 440.000 546.000 458.000 194.000 62.000
Sum varige driftsmidler 440.000 546.000 458.000 194.000 560.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 440.000 546.000 458.000 194.000 560.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 215.000 215.000 30.000 -83.000 84.000
Andre fordringer 300.000 434.000 333.000 223.000 378.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 954.000 952.000 1.092.000 964.000 597.000
Sum omløpsmidler 1.469.000 1.600.000 1.455.000 1.104.000 1.059.000
Sum eiendeler 1.909.000 2.146.000 1.913.000 1.298.000 1.619.000
Sum opptjent egenkapital 789.000 724.000 652.000 681.000 602.000
Sum egenkapital 989.000 924.000 852.000 881.000 802.000
Sum avsetninger til forpliktelser 49.000 72.000 101.000 68.000 56.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 286.000 378.000 544.000 68.000 277.000
Leverandørgjeld 136.000 145.000 144.000 101.000 135.000
Betalbar skatt 130.000 158.000 18.000 10.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 103.000 129.000 69.000 113.000 115.000
Utbytte -300.000 -350.000 -200.000 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 65.000 63.000 85.000 127.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 633.000 845.000 517.000 349.000 540.000
Sum gjeld og egenkapital 1.908.000 2.147.000 1.913.000 1.298.000 1.619.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 836.000 755.000 938.000 755.000 519.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.9 2.8 3.2 2.0
Likviditetsgrad 2 2.3 1.9 2.8 3.2 2.0
Soliditet 51.8 4 44.5 67.9 49.5
Resultatgrad 14.7 19.4 7.7 3.0 3.6
Rentedekningsgrad 39.3 37.1 112.5 17.8 8.4
Gjeldsgrad 0.9 1.3 1.2 0.5 1.0
Total kapitalrentabilitet 25.4 26.3 11.8 8.2 8.3
Signatur
26.02.2016
STYRET ELLER STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex