Verran Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Verran Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98244034
Liavegen 1 Liavegen 1 Fax: 74157808
7790 Malm 7790 Malm
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 930028169
Aksjekapital: 1.891.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Namdalseid Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-69.34%
Resultat  
  
-579.45%
Egenkapital  
  
-45.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 375.000 1.223.000 697.000 1.350.000 1.029.000
Resultat: -350.000 73.000 -225.000 -353.000 -165.000
Egenkapital: 420.000 771.000 698.000 923.000 721.000
Regnskap for  Verran Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 375.000 1.223.000 697.000 1.350.000 1.029.000
Driftskostnader -630.000 -1.016.000 -764.000 -1.485.000 -939.000
Driftsresultat -256.000 207.000 -67.000 -135.000 90.000
Finansinntekter 64.000 66.000 82.000 81.000 119.000
Finanskostnader -158.000 -201.000 -239.000 -299.000 -373.000
Finans -94.000 -135.000 -157.000 -218.000 -254.000
Resultat før skatt -350.000 73.000 -225.000 -353.000 -165.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -350.000 73.000 -225.000 -353.000 -165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.319.000 6.635.000 8.611.000 8.986.000 12.318.000
Sum omløpsmidler 680.000 2.202.000 734.000 1.314.000 598.000
Sum eiendeler 7.999.000 8.837.000 9.345.000 10.300.000 12.916.000
Sum opptjent egenkapital -1.471.000 -1.120.000 -1.193.000 -968.000 -615.000
Sum egenkapital 420.000 771.000 698.000 923.000 721.000
Sum langsiktig gjeld 7.510.000 7.877.000 8.567.000 9.247.000 11.876.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 189.000 80.000 131.000 319.000
Sum gjeld og egenkapital 7.999.000 8.837.000 9.345.000 10.301.000 12.916.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 145.000 0 7.000 54.000 17.000
Andre inntekter 230.000 1.223.000 690.000 1.296.000 1.012.000
Driftsinntekter 375.000 1.223.000 697.000 1.350.000 1.029.000
Varekostnad -50.000 -72.000 -92.000 -144.000 0
Lønninger -37.000 -58.000 -55.000 -55.000 -58.000
Avskrivning -165.000 -123.000 -251.000 -251.000 -333.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -378.000 -763.000 -366.000 -1.035.000 -548.000
Driftskostnader -630.000 -1.016.000 -764.000 -1.485.000 -939.000
Driftsresultat -256.000 207.000 -67.000 -135.000 90.000
Finansinntekter 64.000 66.000 82.000 81.000 119.000
Finanskostnader -158.000 -201.000 -239.000 -299.000 -373.000
Finans -94.000 -135.000 -157.000 -218.000 -254.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -350.000 73.000 -225.000 -353.000 -165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.360.000 2.483.000 4.279.000 4.499.000 7.657.000
Maskiner anlegg 354.000 0 201.000 232.000 263.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.714.000 2.483.000 4.480.000 4.731.000 7.921.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.605.000 4.152.000 4.131.000 4.256.000 4.397.000
Sum anleggsmidler 7.319.000 6.635.000 8.611.000 8.986.000 12.318.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 217.000 2.035.000 142.000 1.190.000 225.000
Andre fordringer 402.000 44.000 40.000 43.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 61.000 123.000 552.000 80.000 318.000
Sum omløpsmidler 680.000 2.202.000 734.000 1.314.000 598.000
Sum eiendeler 7.999.000 8.837.000 9.345.000 10.300.000 12.916.000
Sum opptjent egenkapital -1.471.000 -1.120.000 -1.193.000 -968.000 -615.000
Sum egenkapital 420.000 771.000 698.000 923.000 721.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.000 2.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.510.000 7.877.000 8.567.000 9.247.000 11.876.000
Leverandørgjeld 8.000 88.000 -1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 -27.000 24.000 66.000 213.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 56.000 127.000 57.000 65.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 189.000 80.000 131.000 319.000
Sum gjeld og egenkapital 7.999.000 8.837.000 9.345.000 10.301.000 12.916.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 611.000 2.013.000 654.000 1.183.000 279.000
Likviditetsgrad 1 9.9 11.7 9.2 10.0 1.9
Likviditetsgrad 2 9.9 11.7 9.2 10.1 1.9
Soliditet 5.3 8.7 7.5 9.0 5.6
Resultatgrad -68.3 16.9 -9.6 -10.0 8.7
Rentedekningsgrad -1.6 1 -0.3 -0.2 0.6
Gjeldsgrad 1 10.5 12.4 10.2 16.9
Total kapitalrentabilitet -2.4 3.1 0.2 -0.5 1.6
Signatur
19.08.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex