Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Verran Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Verran Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98244034
Liavegen 1 Liavegen 1 Fax: 74157808
7790 Malm 7790 Malm
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 930028169
Aksjekapital: 1.891.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Namdalseid Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4%
Resultat  
  
-28%
Egenkapital  
  
-106.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 360.000 375.000 1.223.000 697.000 1.350.000
Resultat: -448.000 -350.000 73.000 -225.000 -353.000
Egenkapital: -28.000 420.000 771.000 698.000 923.000
Regnskap for  Verran Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 360.000 375.000 1.223.000 697.000 1.350.000
Driftskostnader -724.000 -630.000 -1.016.000 -764.000 -1.485.000
Driftsresultat -364.000 -256.000 207.000 -67.000 -135.000
Finansinntekter 88.000 64.000 66.000 82.000 81.000
Finanskostnader -172.000 -158.000 -201.000 -239.000 -299.000
Finans -84.000 -94.000 -135.000 -157.000 -218.000
Resultat før skatt -448.000 -350.000 73.000 -225.000 -353.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -448.000 -350.000 73.000 -225.000 -353.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.184.000 7.319.000 6.635.000 8.611.000 8.986.000
Sum omløpsmidler 91.000 680.000 2.202.000 734.000 1.314.000
Sum eiendeler 7.275.000 7.999.000 8.837.000 9.345.000 10.300.000
Sum opptjent egenkapital -1.919.000 -1.471.000 -1.120.000 -1.193.000 -968.000
Sum egenkapital -28.000 420.000 771.000 698.000 923.000
Sum langsiktig gjeld 7.220.000 7.510.000 7.877.000 8.567.000 9.247.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000 69.000 189.000 80.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 7.274.000 7.999.000 8.837.000 9.345.000 10.301.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 145.000 0 7.000 54.000
Andre inntekter 357.000 230.000 1.223.000 690.000 1.296.000
Driftsinntekter 360.000 375.000 1.223.000 697.000 1.350.000
Varekostnad 0 -50.000 -72.000 -92.000 -144.000
Lønninger -90.000 -37.000 -58.000 -55.000 -55.000
Avskrivning -123.000 -165.000 -123.000 -251.000 -251.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -511.000 -378.000 -763.000 -366.000 -1.035.000
Driftskostnader -724.000 -630.000 -1.016.000 -764.000 -1.485.000
Driftsresultat -364.000 -256.000 207.000 -67.000 -135.000
Finansinntekter 88.000 64.000 66.000 82.000 81.000
Finanskostnader -172.000 -158.000 -201.000 -239.000 -299.000
Finans -84.000 -94.000 -135.000 -157.000 -218.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -448.000 -350.000 73.000 -225.000 -353.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.236.000 2.360.000 2.483.000 4.279.000 4.499.000
Maskiner anlegg 0 354.000 0 201.000 232.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.236.000 2.714.000 2.483.000 4.480.000 4.731.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.947.000 4.605.000 4.152.000 4.131.000 4.256.000
Sum anleggsmidler 7.184.000 7.319.000 6.635.000 8.611.000 8.986.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 59.000 217.000 2.035.000 142.000 1.190.000
Andre fordringer 0 402.000 44.000 40.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 61.000 123.000 552.000 80.000
Sum omløpsmidler 91.000 680.000 2.202.000 734.000 1.314.000
Sum eiendeler 7.275.000 7.999.000 8.837.000 9.345.000 10.300.000
Sum opptjent egenkapital -1.919.000 -1.471.000 -1.120.000 -1.193.000 -968.000
Sum egenkapital -28.000 420.000 771.000 698.000 923.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.000 2.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.220.000 7.510.000 7.877.000 8.567.000 9.247.000
Leverandørgjeld 47.000 8.000 88.000 -1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 2.000 -27.000 24.000 66.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 56.000 127.000 57.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000 69.000 189.000 80.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 7.274.000 7.999.000 8.837.000 9.345.000 10.301.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 611.000 2.013.000 654.000 1.183.000
Likviditetsgrad 1 1.1 9.9 11.7 9.2 10.0
Likviditetsgrad 2 1.1 9.9 11.7 9.2 10.1
Soliditet -0.4 5.3 8.7 7.5 9.0
Resultatgrad -101.1 -68.3 16.9 -9.6 -10.0
Rentedekningsgrad -2.1 -1.6 1 -0.3 -0.2
Gjeldsgrad -260.8 1 10.5 12.4 10.2
Total kapitalrentabilitet -3.8 -2.4 3.1 0.2 -0.5
Signatur
19.08.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex