Verrasundet Skjell AS
Juridisk navn:  Verrasundet Skjell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74159882
Verrastranda Verrastranda Fax: 74159898
7796 Follafoss 7796 Follafoss
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 983576613
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 6/14/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Systemrevisjon Fosen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.3%
Resultat  
  
-15.04%
Egenkapital  
  
215.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 994.000 1.313.000 1.503.000 726.000 2.336.000
Resultat: 96.000 113.000 209.000 -203.000 1.288.000
Egenkapital: 52.000 -45.000 -157.000 -366.000 -163.000
Regnskap for  Verrasundet Skjell AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 994.000 1.313.000 1.503.000 726.000 2.336.000
Driftskostnader -848.000 -1.151.000 -1.236.000 -874.000 -992.000
Driftsresultat 146.000 162.000 266.000 -149.000 1.344.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -50.000 -49.000 -57.000 -54.000 -56.000
Finans -50.000 -49.000 -57.000 -54.000 -56.000
Resultat før skatt 96.000 113.000 209.000 -203.000 1.288.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 96.000 113.000 209.000 -203.000 1.288.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 740.000 835.000 998.000 1.162.000 1.327.000
Sum omløpsmidler 767.000 824.000 517.000 600.000 571.000
Sum eiendeler 1.507.000 1.659.000 1.515.000 1.762.000 1.898.000
Sum opptjent egenkapital -348.000 -445.000 -557.000 -766.000 -563.000
Sum egenkapital 52.000 -45.000 -157.000 -366.000 -163.000
Sum langsiktig gjeld 217.000 252.000 283.000 310.000 335.000
Sum kortsiktig gjeld 1.239.000 1.451.000 1.389.000 1.818.000 1.726.000
Sum gjeld og egenkapital 1.508.000 1.658.000 1.515.000 1.762.000 1.898.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 994.000 1.313.000 1.503.000 726.000 2.336.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 994.000 1.313.000 1.503.000 726.000 2.336.000
Varekostnad -179.000 -562.000 -713.000 -376.000 -566.000
Lønninger -79.000 -48.000 -9.000 -39.000 0
Avskrivning -159.000 -163.000 -164.000 -164.000 -142.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -431.000 -378.000 -350.000 -295.000 -284.000
Driftskostnader -848.000 -1.151.000 -1.236.000 -874.000 -992.000
Driftsresultat 146.000 162.000 266.000 -149.000 1.344.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -50.000 -49.000 -57.000 -54.000 -56.000
Finans -50.000 -49.000 -57.000 -54.000 -56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 96.000 113.000 209.000 -203.000 1.288.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 141.000 168.000 200.000 233.000 265.000
Driftsløsøre 91.000 66.000 104.000 143.000 181.000
Sum varige driftsmidler 688.000 783.000 946.000 1.110.000 1.275.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 740.000 835.000 998.000 1.162.000 1.327.000
Varebeholdning 615.000 520.000 510.000 600.000 500.000
Kundefordringer 146.000 248.000 -2.000 0 18.000
Andre fordringer 0 10.000 9.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 45.000 0 0 54.000
Sum omløpsmidler 767.000 824.000 517.000 600.000 571.000
Sum eiendeler 1.507.000 1.659.000 1.515.000 1.762.000 1.898.000
Sum opptjent egenkapital -348.000 -445.000 -557.000 -766.000 -563.000
Sum egenkapital 52.000 -45.000 -157.000 -366.000 -163.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 72.000 0 49.000 86.000 0
Sum langsiktig gjeld 217.000 252.000 283.000 310.000 335.000
Leverandørgjeld 241.000 197.000 76.000 13.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 18.000 4.000 -58.000 94.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 924.000 1.237.000 1.259.000 1.778.000 1.626.000
Sum kortsiktig gjeld 1.239.000 1.451.000 1.389.000 1.818.000 1.726.000
Sum gjeld og egenkapital 1.508.000 1.658.000 1.515.000 1.762.000 1.898.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -472.000 -627.000 -872.000 -1.218.000 -1.155.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0 0 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0 0 0.1
Soliditet 3.4 -2.7 -10.4 -20.8 -8.6
Resultatgrad 14.7 12.3 17.7 -20.5 57.5
Rentedekningsgrad 2.9 3.3 4.7 -2.8 24.0
Gjeldsgrad 2 -37.8 -10.6 -5.8 -12.6
Total kapitalrentabilitet 9.7 9.8 17.6 -8.5 70.8
Signatur
11.01.2010
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex