Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vertech AS
Juridisk navn:  Vertech AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180707
C/O Ove Heimark Nedrelia 19 Kontorsenteret Fax: 55563756
5231 Paradis 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 975963268
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/6/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1000%
Egenkapital  
  
-42.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 10.000 10.000 20.000 10.000
Resultat: -9.000 1.000 1.000 0 -10.000
Egenkapital: -30.000 -21.000 -22.000 -23.000 -24.000
Regnskap for  Vertech AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 10.000 10.000 20.000 10.000
Driftskostnader -9.000 -9.000 -9.000 -20.000 -10.000
Driftsresultat -9.000 1.000 1.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -10.000
Finans 0 0 0 0 -10.000
Resultat før skatt -9.000 1.000 1.000 0 -10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 1.000 1.000 0 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 102.000 103.000 102.000 101.000 108.000
Sum eiendeler 102.000 103.000 102.000 101.000 108.000
Sum opptjent egenkapital -130.000 -121.000 -122.000 -123.000 -124.000
Sum egenkapital -30.000 -21.000 -22.000 -23.000 -24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 133.000 124.000 124.000 124.000 132.000
Sum gjeld og egenkapital 103.000 103.000 102.000 101.000 108.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 10.000 10.000 20.000 10.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 10.000 10.000 20.000 10.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -9.000 -9.000 -20.000 -10.000
Driftskostnader -9.000 -9.000 -9.000 -20.000 -10.000
Driftsresultat -9.000 1.000 1.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -10.000
Finans 0 0 0 0 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 1.000 1.000 0 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 102.000 102.000 101.000 101.000 108.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 1.000 0 0
Sum omløpsmidler 102.000 103.000 102.000 101.000 108.000
Sum eiendeler 102.000 103.000 102.000 101.000 108.000
Sum opptjent egenkapital -130.000 -121.000 -122.000 -123.000 -124.000
Sum egenkapital -30.000 -21.000 -22.000 -23.000 -24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 2.000 2.000 2.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 132.000 123.000 123.000 123.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 133.000 124.000 124.000 124.000 132.000
Sum gjeld og egenkapital 103.000 103.000 102.000 101.000 108.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -31.000 -21.000 -22.000 -23.000 -24.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
Soliditet -29.1 -20.4 -21.6 -22.8 -22.2
Resultatgrad 1 1 0.0 0.0
Rentedekningsgrad 0.0
Gjeldsgrad -4.4 -5.9 -5.6 -5.4 -5.5
Total kapitalrentabilitet -8.7 1 1 0.0 0.0
Signatur
11.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex