Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vertor As
Juridisk navn:  Vertor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Veronika H Møgster Kolbeinsvik 91 C/O Veronika H Møgster Kolbeinsvik 91 Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 919145978
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/18/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-36.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -8.000 0
Egenkapital: 12.000 19.000
Regnskap for  Vertor As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -6.000 0
Driftsresultat -6.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Resultat før skatt -8.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -8.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.000 0
Sum omløpsmidler 4.000 30.000
Sum eiendeler 204.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 0
Sum egenkapital 12.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 185.000 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 204.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -6.000 0
Driftskostnader -6.000 0
Driftsresultat -6.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -8.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 0
Sum anleggsmidler 200.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 4.000 30.000
Sum omløpsmidler 4.000 30.000
Sum eiendeler 204.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 0
Sum egenkapital 12.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 185.000 0
Leverandørgjeld 6.000 5.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 204.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000 19.000
Likviditetsgrad 1 0.5 2.7
Likviditetsgrad 2 0.5 2.7
Soliditet 5.9 63.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -
Gjeldsgrad 16.1 0.6
Total kapitalrentabilitet -2.9 0
Signatur
20.06.2017
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex