Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vesa Invest As
Juridisk navn:  Vesa Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørkavåggjerdet 19 Bjørkavåggjerdet 19 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 999285163
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/12/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: V-Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-70.62%
Egenkapital  
  
-19.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 322.000 1.096.000 362.000 201.000 1.219.000
Egenkapital: 2.486.000 3.071.000 2.194.000 2.175.000 1.977.000
Regnskap for  Vesa Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -11.000 -6.000 -10.000 -5.000
Driftsresultat -14.000 -11.000 -6.000 -10.000 -5.000
Finansinntekter 336.000 1.108.000 368.000 211.000 23.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 336.000 1.108.000 368.000 211.000 23.000
Resultat før skatt 322.000 1.096.000 362.000 201.000 1.219.000
Skattekostnad -7.000 -19.000 -4.000 -2.000 -11.000
Årsresultat 315.000 1.077.000 359.000 199.000 1.208.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.427.000 2.246.000 2.186.000 2.171.000 1.631.000
Sum omløpsmidler 66.000 859.000 26.000 6.000 356.000
Sum eiendeler 2.493.000 3.105.000 2.212.000 2.177.000 1.987.000
Sum opptjent egenkapital 2.456.000 3.041.000 2.164.000 2.145.000 1.947.000
Sum egenkapital 2.486.000 3.071.000 2.194.000 2.175.000 1.977.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 34.000 19.000 2.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 2.493.000 3.105.000 2.213.000 2.177.000 1.988.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -11.000 -6.000 -10.000 -5.000
Driftskostnader -14.000 -11.000 -6.000 -10.000 -5.000
Driftsresultat -14.000 -11.000 -6.000 -10.000 -5.000
Finansinntekter 336.000 1.108.000 368.000 211.000 23.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 336.000 1.108.000 368.000 211.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -900.000 -200.000 0 0 0
Årsresultat 315.000 1.077.000 359.000 199.000 1.208.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.427.000 2.246.000 2.186.000 2.171.000 1.631.000
Sum anleggsmidler 2.427.000 2.246.000 2.186.000 2.171.000 1.631.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 66.000 859.000 26.000 6.000 356.000
Sum omløpsmidler 66.000 859.000 26.000 6.000 356.000
Sum eiendeler 2.493.000 3.105.000 2.212.000 2.177.000 1.987.000
Sum opptjent egenkapital 2.456.000 3.041.000 2.164.000 2.145.000 1.947.000
Sum egenkapital 2.486.000 3.071.000 2.194.000 2.175.000 1.977.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 7.000 19.000 4.000 2.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -900.000 -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 15.000 15.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 34.000 19.000 2.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 2.493.000 3.105.000 2.213.000 2.177.000 1.988.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 59.000 825.000 7.000 4.000 345.000
Likviditetsgrad 1 9.4 25.3 1.4 3.0 32.4
Likviditetsgrad 2 9.4 25.3 1.4 3.1 32.4
Soliditet 99.7 98.9 99.1 99.9 99.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 12.9 35.3 16.4 9.2 0.9
Signatur
27.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex