Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vesoldo AS
Juridisk navn:  Vesoldo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90098856
Tyristubben 3 Tyristubben 3 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 984590482
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/29/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bhl Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-47.92%
Resultat  
  
-44.3%
Egenkapital  
  
9.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.875.000 3.600.000 4.011.000 3.835.000 3.517.000
Resultat: 596.000 1.070.000 443.000 1.204.000 1.364.000
Egenkapital: 5.522.000 5.022.000 4.242.000 4.085.000 3.287.000
Regnskap for  Vesoldo AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.875.000 3.600.000 4.011.000 3.835.000 3.517.000
Driftskostnader -1.492.000 -2.418.000 -2.859.000 -2.305.000 -2.168.000
Driftsresultat 383.000 1.182.000 1.152.000 1.529.000 1.349.000
Finansinntekter 359.000 10.000 10.000 116.000 33.000
Finanskostnader -145.000 -122.000 -719.000 -441.000 -17.000
Finans 214.000 -112.000 -709.000 -325.000 16.000
Resultat før skatt 596.000 1.070.000 443.000 1.204.000 1.364.000
Skattekostnad -96.000 -291.000 -287.000 -406.000 -390.000
Årsresultat 500.000 780.000 157.000 798.000 975.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.276.000 2.435.000 1.685.000 1.449.000 939.000
Sum omløpsmidler 2.454.000 3.292.000 3.141.000 3.424.000 3.029.000
Sum eiendeler 5.730.000 5.727.000 4.826.000 4.873.000 3.968.000
Sum opptjent egenkapital 5.418.000 4.918.000 4.138.000 3.981.000 3.183.000
Sum egenkapital 5.522.000 5.022.000 4.242.000 4.085.000 3.287.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 5.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 207.000 703.000 578.000 788.000 681.000
Sum gjeld og egenkapital 5.729.000 5.727.000 4.825.000 4.873.000 3.968.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.875.000 3.600.000 4.011.000 3.835.000 3.517.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.875.000 3.600.000 4.011.000 3.835.000 3.517.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.115.000 -1.990.000 -2.484.000 -1.914.000 -1.725.000
Avskrivning -70.000 -70.000 -47.000 0 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -307.000 -358.000 -328.000 -391.000 -431.000
Driftskostnader -1.492.000 -2.418.000 -2.859.000 -2.305.000 -2.168.000
Driftsresultat 383.000 1.182.000 1.152.000 1.529.000 1.349.000
Finansinntekter 359.000 10.000 10.000 116.000 33.000
Finanskostnader -145.000 -122.000 -719.000 -441.000 -17.000
Finans 214.000 -112.000 -709.000 -325.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 500.000 780.000 157.000 798.000 975.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 296.000 366.000 436.000 115.000 105.000
Sum varige driftsmidler 296.000 366.000 436.000 115.000 105.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.974.000 2.069.000 1.249.000 1.334.000 834.000
Sum anleggsmidler 3.276.000 2.435.000 1.685.000 1.449.000 939.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 294.000 431.000 570.000 538.000 353.000
Andre fordringer 10.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.150.000 2.860.000 2.571.000 2.887.000 2.677.000
Sum omløpsmidler 2.454.000 3.292.000 3.141.000 3.424.000 3.029.000
Sum eiendeler 5.730.000 5.727.000 4.826.000 4.873.000 3.968.000
Sum opptjent egenkapital 5.418.000 4.918.000 4.138.000 3.981.000 3.183.000
Sum egenkapital 5.522.000 5.022.000 4.242.000 4.085.000 3.287.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 5.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 5.000 0 0
Leverandørgjeld 6.000 2.000 3.000 11.000 0
Betalbar skatt 103.000 294.000 281.000 406.000 390.000
Skyldig offentlige avgifter 98.000 402.000 284.000 282.000 291.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 5.000 10.000 89.000 0
Sum kortsiktig gjeld 207.000 703.000 578.000 788.000 681.000
Sum gjeld og egenkapital 5.729.000 5.727.000 4.825.000 4.873.000 3.968.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.247.000 2.589.000 2.563.000 2.636.000 2.348.000
Likviditetsgrad 1 11.9 4.7 5.4 4.3 4.4
Likviditetsgrad 2 11.9 4.7 5.4 4.3 4.5
Soliditet 96.4 87.7 87.9 83.8 82.8
Resultatgrad 20.4 32.8 28.7 39.9 38.4
Rentedekningsgrad 2.6 9.7 1.6 3.5 81.3
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 1 20.8 24.1 33.8 34.8
Signatur
14.06.2018
Prokurister
21.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex