Vest Aqua Base As
Juridisk navn:  Vest Aqua Base As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48046928
Årskog Årskog Fax:
5419 Fitjar 5419 Fitjar
Fylke: Kommune:
Vestland Fitjar
Org.nr: 914880378
Aksjekapital: 6.100.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 1/19/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Dreggen Revisjon AS
Regnskapsfører: Me-To Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.5%
Resultat  
  
144.58%
Egenkapital  
  
4.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 24.127.000 21.834.000 25.856.000 33.449.000 31.314.000
Resultat: 1.041.000 -2.335.000 -5.511.000 4.795.000 14.250.000
Egenkapital: 30.606.000 29.409.000 31.230.000 35.529.000 31.789.000
Regnskap for  Vest Aqua Base As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 24.127.000 21.834.000 25.856.000 33.449.000 31.314.000
Driftskostnader -21.122.000 -22.987.000 -30.286.000 -28.091.000 -16.421.000
Driftsresultat 3.004.000 -1.153.000 -4.430.000 5.358.000 14.893.000
Finansinntekter 1.000 16.000 19.000 14.000 14.000
Finanskostnader -1.964.000 -1.198.000 -1.100.000 -576.000 -657.000
Finans -1.963.000 -1.182.000 -1.081.000 -562.000 -643.000
Resultat før skatt 1.041.000 -2.335.000 -5.511.000 4.795.000 14.250.000
Skattekostnad 156.000 514.000 1.212.000 -1.056.000 -3.122.000
Årsresultat 1.197.000 -1.821.000 -4.299.000 3.740.000 11.129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.548.000 70.711.000 63.567.000 44.253.000 31.447.000
Sum omløpsmidler 21.660.000 15.463.000 14.453.000 20.057.000 22.610.000
Sum eiendeler 89.208.000 86.174.000 78.020.000 64.310.000 54.057.000
Sum opptjent egenkapital 24.106.000 22.909.000 24.730.000 29.029.000 25.289.000
Sum egenkapital 30.606.000 29.409.000 31.230.000 35.529.000 31.789.000
Sum langsiktig gjeld 47.318.000 48.040.000 41.291.000 16.805.000 13.538.000
Sum kortsiktig gjeld 11.284.000 8.725.000 5.499.000 11.976.000 8.730.000
Sum gjeld og egenkapital 89.208.000 86.174.000 78.020.000 64.310.000 54.057.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.127.000 21.834.000 25.856.000 33.449.000 31.314.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 24.127.000 21.834.000 25.856.000 33.449.000 31.314.000
Varekostnad -11.507.000 -10.036.000 -9.032.000 -11.051.000 -7.102.000
Lønninger -9.090.000 -9.052.000 -10.997.000 -10.468.000 -8.183.000
Avskrivning -3.670.000 -3.023.000 -1.930.000 -1.860.000 -1.761.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.795.000 -3.274.000 -3.077.000 -2.269.000 -1.956.000
Driftskostnader -21.122.000 -22.987.000 -30.286.000 -28.091.000 -16.421.000
Driftsresultat 3.004.000 -1.153.000 -4.430.000 5.358.000 14.893.000
Finansinntekter 1.000 16.000 19.000 14.000 14.000
Finanskostnader -1.964.000 -1.198.000 -1.100.000 -576.000 -657.000
Finans -1.963.000 -1.182.000 -1.081.000 -562.000 -643.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.197.000 -1.821.000 -4.299.000 3.740.000 11.129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 333.000 0 0
Fast eiendom 53.033.000 55.203.000 56.877.000 37.647.000 24.284.000
Maskiner anlegg 14.238.000 12.665.000 3.809.000 3.363.000 3.640.000
Driftsløsøre 276.000 2.510.000 2.882.000 3.244.000 3.522.000
Sum varige driftsmidler 67.547.000 70.378.000 63.567.000 44.253.000 31.447.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 0 0
Sum anleggsmidler 67.548.000 70.711.000 63.567.000 44.253.000 31.447.000
Varebeholdning 12.694.000 5.295.000 3.028.000 8.618.000 11.146.000
Kundefordringer 4.230.000 5.748.000 4.913.000 5.773.000 5.739.000
Andre fordringer 436.000 348.000 865.000 382.000 128.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 4.300.000 4.072.000 5.647.000 5.284.000 5.597.000
Sum omløpsmidler 21.660.000 15.463.000 14.453.000 20.057.000 22.610.000
Sum eiendeler 89.208.000 86.174.000 78.020.000 64.310.000 54.057.000
Sum opptjent egenkapital 24.106.000 22.909.000 24.730.000 29.029.000 25.289.000
Sum egenkapital 30.606.000 29.409.000 31.230.000 35.529.000 31.789.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.885.000 2.040.000 2.554.000 3.232.000 3.448.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 47.318.000 48.040.000 41.291.000 16.805.000 13.538.000
Leverandørgjeld 2.158.000 5.429.000 2.410.000 8.275.000 2.384.000
Betalbar skatt 1.272.000 2.430.000
Skyldig offentlige avgifter 1.323.000 2.258.000 1.742.000 551.000 2.456.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.803.000 1.038.000 1.347.000 1.878.000 1.460.000
Sum kortsiktig gjeld 11.284.000 8.725.000 5.499.000 11.976.000 8.730.000
Sum gjeld og egenkapital 89.208.000 86.174.000 78.020.000 64.310.000 54.057.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.376.000 6.738.000 8.954.000 8.081.000 13.880.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.8 2.6 1 2.6
Likviditetsgrad 2 0.8 1.2 2.1 1 1.3
Soliditet 34.3 34.1 40.0 55.2 58.8
Resultatgrad 12.5 -5.3 -17.1 1 47.6
Rentedekningsgrad 1.5 -1.0 -4.0 9.3 22.7
Gjeldsgrad 1.9 1.9 1.5 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 3.4 -1.3 -5.7 8.4 27.6
Signatur
03.04.2023
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex