Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vestagder Husflid AS
Juridisk navn:  Vestagder Husflid AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38272900
Store Elvegate 27 Store Elvegate 27 Fax: 38272901
4514 Mandal 4514 Mandal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Mandal
Org.nr: 977037174
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 8/25/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Team Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.36%
Resultat  
  
-56.99%
Egenkapital  
  
3.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 29.438.000 30.149.000 27.797.000 27.375.000 25.460.000
Resultat: 951.000 2.211.000 1.421.000 1.997.000 2.028.000
Egenkapital: 20.531.000 19.805.000 18.140.000 17.082.000 15.606.000
Regnskap for  Vestagder Husflid AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 29.438.000 30.149.000 27.797.000 27.375.000 25.460.000
Driftskostnader -28.521.000 -28.036.000 -26.446.000 -25.451.000 -23.574.000
Driftsresultat 919.000 2.112.000 1.350.000 1.924.000 1.886.000
Finansinntekter 36.000 100.000 72.000 75.000 144.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans 33.000 99.000 71.000 73.000 142.000
Resultat før skatt 951.000 2.211.000 1.421.000 1.997.000 2.028.000
Skattekostnad -226.000 -546.000 -363.000 -521.000 -556.000
Årsresultat 726.000 1.665.000 1.059.000 1.476.000 1.473.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.961.000 2.323.000 2.688.000 3.057.000 3.141.000
Sum omløpsmidler 22.502.000 21.621.000 18.855.000 17.692.000 15.712.000
Sum eiendeler 24.463.000 23.944.000 21.543.000 20.749.000 18.853.000
Sum opptjent egenkapital 20.331.000 19.605.000 17.940.000 16.882.000 15.406.000
Sum egenkapital 20.531.000 19.805.000 18.140.000 17.082.000 15.606.000
Sum langsiktig gjeld 73.000 89.000 105.000 120.000 135.000
Sum kortsiktig gjeld 3.859.000 4.050.000 3.298.000 3.547.000 3.112.000
Sum gjeld og egenkapital 24.463.000 23.944.000 21.543.000 20.749.000 18.853.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.438.000 30.149.000 27.797.000 27.375.000 25.460.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 29.438.000 30.149.000 27.797.000 27.375.000 25.460.000
Varekostnad -12.675.000 -12.992.000 -11.956.000 -11.510.000 -10.319.000
Lønninger -11.047.000 -10.213.000 -9.875.000 -9.401.000 -9.115.000
Avskrivning -362.000 -361.000 -362.000 -349.000 -348.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.437.000 -4.470.000 -4.253.000 -4.191.000 -3.792.000
Driftskostnader -28.521.000 -28.036.000 -26.446.000 -25.451.000 -23.574.000
Driftsresultat 919.000 2.112.000 1.350.000 1.924.000 1.886.000
Finansinntekter 36.000 100.000 72.000 75.000 144.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans 33.000 99.000 71.000 73.000 142.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 726.000 1.665.000 1.059.000 1.476.000 1.473.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 147.000 150.000 157.000 166.000 184.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.316.000 1.678.000 2.039.000 2.400.000 2.471.000
Sum varige driftsmidler 1.316.000 1.678.000 2.039.000 2.400.000 2.471.000
Sum finansielle anleggsmidler 498.000 495.000 493.000 490.000 486.000
Sum anleggsmidler 1.961.000 2.323.000 2.688.000 3.057.000 3.141.000
Varebeholdning 11.750.000 11.100.000 11.650.000 11.895.000 8.830.000
Kundefordringer 77.000 232.000 161.000 319.000 155.000
Andre fordringer 158.000 159.000 177.000 159.000 563.000
Sum investeringer 2.692.000 2.692.000 2.627.000 2.579.000 2.542.000
Kasse, bank 7.825.000 7.437.000 4.240.000 2.739.000 3.623.000
Sum omløpsmidler 22.502.000 21.621.000 18.855.000 17.692.000 15.712.000
Sum eiendeler 24.463.000 23.944.000 21.543.000 20.749.000 18.853.000
Sum opptjent egenkapital 20.331.000 19.605.000 17.940.000 16.882.000 15.406.000
Sum egenkapital 20.531.000 19.805.000 18.140.000 17.082.000 15.606.000
Sum avsetninger til forpliktelser 73.000 89.000 105.000 120.000 135.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 73.000 89.000 105.000 120.000 135.000
Leverandørgjeld 522.000 544.000 367.000 641.000 243.000
Betalbar skatt 222.000 539.000 353.000 412.000 475.000
Skyldig offentlige avgifter 1.593.000 1.606.000 1.252.000 1.297.000 1.170.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.522.000 1.362.000 1.326.000 1.196.000 1.224.000
Sum kortsiktig gjeld 3.859.000 4.050.000 3.298.000 3.547.000 3.112.000
Sum gjeld og egenkapital 24.463.000 23.944.000 21.543.000 20.749.000 18.853.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.643.000 17.571.000 15.557.000 14.145.000 12.600.000
Likviditetsgrad 1 5.8 5.3 5.7 5.0 5.0
Likviditetsgrad 2 2.8 2.6 2.2 1.7 2.3
Soliditet 83.9 82.7 84.2 82.3 82.8
Resultatgrad 3.1 7 4.9 7.0 7.4
Rentedekningsgrad 306.3 2 1 999.5 1015.0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 3.9 9.2 6.6 9.6 10.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex