Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vestby Regnskapskontor AS
Juridisk navn:  Vestby Regnskapskontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64985110
Kleverveien 6 Kleverveien 6 Fax: 64985115
1543 Vestby 1543 Vestby
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 919935669
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 12/1/1975
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.57%
Resultat  
  
-69.85%
Egenkapital  
  
6.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.377.000 10.436.000 10.091.000 9.172.000 8.889.000
Resultat: 218.000 723.000 909.000 1.128.000 878.000
Egenkapital: 269.000 253.000 280.000 3.844.000 2.874.000
Regnskap for  Vestby Regnskapskontor AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.377.000 10.436.000 10.091.000 9.172.000 8.889.000
Driftskostnader -10.155.000 -9.731.000 -9.216.000 -8.627.000 -8.068.000
Driftsresultat 222.000 705.000 875.000 545.000 822.000
Finansinntekter 13.000 25.000 35.000 584.000 56.000
Finanskostnader -18.000 -8.000 0 -1.000 0
Finans -5.000 17.000 35.000 583.000 56.000
Resultat før skatt 218.000 723.000 909.000 1.128.000 878.000
Skattekostnad -52.000 -169.000 -223.000 -158.000 -234.000
Årsresultat 165.000 554.000 686.000 970.000 644.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 960.000 1.301.000 1.249.000 1.233.000 854.000
Sum omløpsmidler 1.373.000 1.673.000 2.138.000 5.043.000 4.125.000
Sum eiendeler 2.333.000 2.974.000 3.387.000 6.276.000 4.979.000
Sum opptjent egenkapital 169.000 3.000 30.000 3.594.000 2.624.000
Sum egenkapital 269.000 253.000 280.000 3.844.000 2.874.000
Sum langsiktig gjeld 36.000 40.000 53.000 47.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 2.030.000 2.681.000 3.054.000 2.385.000 2.042.000
Sum gjeld og egenkapital 2.335.000 2.974.000 3.387.000 6.276.000 4.978.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.369.000 10.426.000 10.072.000 9.156.000 8.885.000
Andre inntekter 8.000 10.000 19.000 16.000 4.000
Driftsinntekter 10.377.000 10.436.000 10.091.000 9.172.000 8.889.000
Varekostnad -293.000 -231.000 -223.000 -283.000 -213.000
Lønninger -7.313.000 -7.114.000 -6.945.000 -6.157.000 -5.980.000
Avskrivning -198.000 -201.000 -183.000 -130.000 -113.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.351.000 -2.185.000 -1.865.000 -2.057.000 -1.762.000
Driftskostnader -10.155.000 -9.731.000 -9.216.000 -8.627.000 -8.068.000
Driftsresultat 222.000 705.000 875.000 545.000 822.000
Finansinntekter 13.000 25.000 35.000 584.000 56.000
Finanskostnader -18.000 -8.000 0 -1.000 0
Finans -5.000 17.000 35.000 583.000 56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -580.000 -700.000 0 -150.000
Årsresultat 165.000 554.000 686.000 970.000 644.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.000 25.000 25.000 25.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 14.000
Driftsløsøre 881.000 1.037.000 1.069.000 1.053.000 700.000
Sum varige driftsmidler 881.000 1.037.000 1.069.000 1.053.000 713.000
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 238.000 156.000 156.000 141.000
Sum anleggsmidler 960.000 1.301.000 1.249.000 1.233.000 854.000
Varebeholdning 0 0 0 0 68.000
Kundefordringer 954.000 932.000 865.000 1.106.000 1.258.000
Andre fordringer 103.000 203.000 291.000 235.000 267.000
Sum investeringer 0 0 0 0 551.000
Kasse, bank 317.000 539.000 981.000 3.702.000 1.979.000
Sum omløpsmidler 1.373.000 1.673.000 2.138.000 5.043.000 4.125.000
Sum eiendeler 2.333.000 2.974.000 3.387.000 6.276.000 4.979.000
Sum opptjent egenkapital 169.000 3.000 30.000 3.594.000 2.624.000
Sum egenkapital 269.000 253.000 280.000 3.844.000 2.874.000
Sum avsetninger til forpliktelser 36.000 40.000 53.000 47.000 62.000
Gjeld til kredittinstitutt 41.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 36.000 40.000 53.000 47.000 62.000
Leverandørgjeld 140.000 145.000 231.000 614.000 83.000
Betalbar skatt 57.000 182.000 217.000 174.000 198.000
Skyldig offentlige avgifter 707.000 720.000 636.000 501.000 566.000
Utbytte 0 -580.000 -700.000 0 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 1.085.000 1.054.000 1.271.000 1.097.000 1.046.000
Sum kortsiktig gjeld 2.030.000 2.681.000 3.054.000 2.385.000 2.042.000
Sum gjeld og egenkapital 2.335.000 2.974.000 3.387.000 6.276.000 4.978.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -657.000 -1.008.000 -916.000 2.658.000 2.083.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.7 2.1 2.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.7 2.1 2.0
Soliditet 11.5 8.5 8.3 61.2 57.7
Resultatgrad 2.1 6.8 8.7 5.9 9.2
Rentedekningsgrad 12.3 88.1 5
Gjeldsgrad 7.7 10.8 11.1 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 10.1 24.5 26.9 1 17.6
Signatur
26.03.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex