Vesterelvfisk As
Juridisk navn:  Vesterelvfisk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Multireg Regnskap As Postboks 96 Vesterelv Fax:
9935 Bugøynes 9840 Varangerbotn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Unjargga Nesseby
Org.nr: 917329567
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/20/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Multireg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-86.63%
Resultat  
  
-111%
Egenkapital  
  
-6.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 77.000 576.000 200.000 8.000
Resultat: -11.000 100.000 56.000 -14.000
Egenkapital: 136.000 145.000 68.000 22.000
Regnskap for  Vesterelvfisk As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 77.000 576.000 200.000 8.000
Driftskostnader -88.000 -477.000 -144.000 -22.000
Driftsresultat -11.000 99.000 56.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -11.000 100.000 56.000 -14.000
Skattekostnad 2.000 -23.000 -10.000 0
Årsresultat -9.000 77.000 46.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 97.000 78.000 89.000 140.000
Sum omløpsmidler 36.000 330.000 164.000 55.000
Sum eiendeler 133.000 408.000 253.000 195.000
Sum opptjent egenkapital 100.000 109.000 32.000 -14.000
Sum egenkapital 136.000 145.000 68.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld -3.000 260.000 181.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 133.000 408.000 252.000 195.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 78.000 589.000 204.000 8.000
Andre inntekter -2.000 -13.000 -4.000 0
Driftsinntekter 77.000 576.000 200.000 8.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -22.000 -378.000 -97.000 0
Avskrivning -11.000 -11.000 -19.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -88.000 -28.000 -10.000
Driftskostnader -88.000 -477.000 -144.000 -22.000
Driftsresultat -11.000 99.000 56.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 77.000 46.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 8.000
Sum varige driftsmidler 67.000 78.000 89.000 140.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 97.000 78.000 89.000 140.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 0 0 11.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 330.000 164.000 44.000
Sum omløpsmidler 36.000 330.000 164.000 55.000
Sum eiendeler 133.000 408.000 253.000 195.000
Sum opptjent egenkapital 100.000 109.000 32.000 -14.000
Sum egenkapital 136.000 145.000 68.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 3.000 0
Leverandørgjeld 1.000 2.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 23.000 7.000 0
Skyldig offentlige avgifter -4.000 66.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 169.000 173.000 173.000
Sum kortsiktig gjeld -3.000 260.000 181.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 133.000 408.000 252.000 195.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 39.000 70.000 -17.000 -118.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 0.3
Likviditetsgrad 2 1.3 0.9 0.3
Soliditet 102.3 35.5 2 11.3
Resultatgrad -14.3 17.2 2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 2.7 7.9
Total kapitalrentabilitet -8.3 24.3 22.2 -7.2
Signatur
20.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex