Vesterelvjenta As
Juridisk navn:  Vesterelvjenta As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48174775
Vesterelv Vesterelv Fax:
9840 Varangerbotn 9840 Varangerbotn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Unjargga Nesseby
Org.nr: 997125576
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/6/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Varanger Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
54.15%
Resultat  
  
-117.73%
Egenkapital  
  
-22.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 632.000 410.000 394.000 189.000 0
Resultat: -25.000 141.000 284.000 154.000 -27.000
Egenkapital: 460.000 590.000 412.000 158.000 45.000
Regnskap for  Vesterelvjenta As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 632.000 410.000 394.000 189.000 0
Driftskostnader -591.000 -228.000 -109.000 -35.000 -27.000
Driftsresultat 41.000 182.000 285.000 154.000 -27.000
Finansinntekter 0 8.000 0 0 1.000
Finanskostnader -67.000 -49.000 -2.000 0 0
Finans -67.000 -41.000 -2.000 0 1.000
Resultat før skatt -25.000 141.000 284.000 154.000 -27.000
Skattekostnad -105.000 37.000 -29.000 -42.000 0
Årsresultat -130.000 178.000 254.000 113.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.626.000 2.786.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 434.000 828.000 538.000 178.000 58.000
Sum eiendeler 4.060.000 3.614.000 538.000 178.000 58.000
Sum opptjent egenkapital 360.000 490.000 312.000 58.000 -55.000
Sum egenkapital 460.000 590.000 412.000 158.000 45.000
Sum langsiktig gjeld 3.321.000 2.767.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 279.000 258.000 126.000 20.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 4.060.000 3.615.000 538.000 178.000 58.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 632.000 410.000 394.000 189.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 632.000 410.000 394.000 189.000 0
Varekostnad -71.000 -15.000 0 0 0
Lønninger 0 0 -74.000 0 0
Avskrivning -212.000 -5.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -308.000 -208.000 -35.000 -35.000 -27.000
Driftskostnader -591.000 -228.000 -109.000 -35.000 -27.000
Driftsresultat 41.000 182.000 285.000 154.000 -27.000
Finansinntekter 0 8.000 0 0 1.000
Finanskostnader -67.000 -49.000 -2.000 0 0
Finans -67.000 -41.000 -2.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -130.000 178.000 254.000 113.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.000 0 0 0
Fast eiendom 3.612.000 2.786.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.626.000 2.786.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.626.000 2.786.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 65.000 41.000 46.000 0 0
Andre fordringer 224.000 238.000 163.000 0 0
Sum investeringer 5.000 5.000 0 0 0
Kasse, bank 140.000 544.000 329.000 178.000 58.000
Sum omløpsmidler 434.000 828.000 538.000 178.000 58.000
Sum eiendeler 4.060.000 3.614.000 538.000 178.000 58.000
Sum opptjent egenkapital 360.000 490.000 312.000 58.000 -55.000
Sum egenkapital 460.000 590.000 412.000 158.000 45.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.321.000 2.767.000 0 0 0
Leverandørgjeld 271.000 342.000 14.000 0 6.000
Betalbar skatt 8.000 -84.000 71.000 42.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 33.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 8.000 -21.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 279.000 258.000 126.000 20.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 4.060.000 3.615.000 538.000 178.000 58.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 155.000 570.000 412.000 158.000 45.000
Likviditetsgrad 1 1.6 3.2 4.3 8.9 4.5
Likviditetsgrad 2 1.6 3.2 4.3 9.0 4.5
Soliditet 11.3 16.3 76.6 88.8 77.6
Resultatgrad 6.5 44.4 72.3 81.5
Rentedekningsgrad 0.6 3.7 142.5
Gjeldsgrad 7.8 5.1 0.3 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 1 5.3 5 86.5 -44.8
Signatur
26.08.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex