Vesterfjord AS
Juridisk navn:  Vesterfjord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181013
Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 977324882
Aksjekapital: 459.976 NOK
Etableringsdato: 2/17/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Møgster Management As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
291.18%
Egenkapital  
  
8.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.040.000 -544.000 -1.721.000 -11.410.000 -17.327.000
Egenkapital: 12.689.000 11.650.000 -22.177.000 -20.455.000 -9.045.000
Regnskap for  Vesterfjord AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -58.000 -82.000 -39.000 -43.000 -53.000
Driftsresultat -58.000 -82.000 -39.000 -43.000 -53.000
Finansinntekter 1.176.000 -122.000 -1.087.000 -10.713.000 -16.506.000
Finanskostnader -79.000 -339.000 -596.000 -654.000 -767.000
Finans 1.097.000 -461.000 -1.683.000 -11.367.000 -17.273.000
Resultat før skatt 1.040.000 -544.000 -1.721.000 -11.410.000 -17.327.000
Skattekostnad 0 2.805.000 0 0 0
Årsresultat 1.040.000 2.260.000 -1.721.000 -11.410.000 -17.327.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 12.703.000 22.657.000 11.164.000 12.293.000 23.046.000
Sum eiendeler 12.703.000 22.657.000 11.164.000 12.293.000 23.046.000
Sum opptjent egenkapital 12.229.000 11.189.000 -22.595.000 -20.874.000 -9.464.000
Sum egenkapital 12.689.000 11.650.000 -22.177.000 -20.455.000 -9.045.000
Sum langsiktig gjeld 0 10.989.000 33.334.000 32.738.000 32.084.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 18.000 7.000 10.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 12.703.000 22.656.000 11.164.000 12.292.000 23.045.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -58.000 -82.000 -39.000 -43.000 -53.000
Driftskostnader -58.000 -82.000 -39.000 -43.000 -53.000
Driftsresultat -58.000 -82.000 -39.000 -43.000 -53.000
Finansinntekter 1.176.000 -122.000 -1.087.000 -10.713.000 -16.506.000
Finanskostnader -79.000 -339.000 -596.000 -654.000 -767.000
Finans 1.097.000 -461.000 -1.683.000 -11.367.000 -17.273.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.040.000 2.260.000 -1.721.000 -11.410.000 -17.327.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 11.686.000 0 0 0
Sum investeringer 10.092.000 8.961.000 9.390.000 10.940.000 21.893.000
Kasse, bank 2.612.000 2.010.000 1.774.000 1.354.000 1.154.000
Sum omløpsmidler 12.703.000 22.657.000 11.164.000 12.293.000 23.046.000
Sum eiendeler 12.703.000 22.657.000 11.164.000 12.293.000 23.046.000
Sum opptjent egenkapital 12.229.000 11.189.000 -22.595.000 -20.874.000 -9.464.000
Sum egenkapital 12.689.000 11.650.000 -22.177.000 -20.455.000 -9.045.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 10.989.000 33.334.000 32.738.000 32.084.000
Leverandørgjeld 14.000 18.000 7.000 10.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 18.000 7.000 10.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 12.703.000 22.656.000 11.164.000 12.292.000 23.045.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.689.000 22.639.000 11.157.000 12.283.000 23.039.000
Likviditetsgrad 1 907.4 1258.7 1594.9 1229.3 3292.3
Likviditetsgrad 2 907.4 1258.7 1594.9 1229.4 3292.3
Soliditet 99.9 51.4 -198.6 -166.4 -39.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.7 -0.2 -0.1 -16.4 -21.6
Gjeldsgrad 0 0.9 -1.5 -1.6 -3.5
Total kapitalrentabilitet 8.8 -0.9 -10.1 -87.5 -71.9
Signatur
11.01.2013
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR
SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex