Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vestfoldmøllene As
Juridisk navn:  Vestfoldmøllene As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 03158
Andebuveien 674 Fax: 33339495
3158 Andebu 3158 Andebu
Fylke: Kommune:
Vestfold Andebu
Org.nr: 910735802
Aksjekapital: 2.626.000 NOK
Antall ansatte: 50
Etableringsdato: 5/5/1899 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.45%
Resultat  
  
-74.93%
Egenkapital  
  
1.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 273.617.000 312.519.000 308.248.000 286.971.000 279.079.000
Resultat: 675.000 2.692.000 8.377.000 106.000 -1.973.000
Egenkapital: 47.090.000 46.570.000 44.537.000 38.445.000 38.262.000
Regnskap for  Vestfoldmøllene As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 273.617.000 312.519.000 308.248.000 286.971.000 279.079.000
Driftskostnader -271.227.000 -308.457.000 -298.781.000 -285.916.000 -279.862.000
Driftsresultat 2.390.000 4.063.000 9.466.000 1.054.000 -783.000
Finansinntekter 817.000 1.091.000 988.000 1.058.000 633.000
Finanskostnader -2.533.000 -2.462.000 -2.077.000 -2.006.000 -1.824.000
Finans -1.716.000 -1.371.000 -1.089.000 -948.000 -1.191.000
Resultat før skatt 675.000 2.692.000 8.377.000 106.000 -1.973.000
Skattekostnad -154.000 -659.000 -2.285.000 77.000 569.000
Årsresultat 520.000 2.033.000 6.092.000 183.000 -1.404.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.095.000 57.224.000 56.563.000 49.778.000 34.792.000
Sum omløpsmidler 81.833.000 83.929.000 82.995.000 73.257.000 71.604.000
Sum eiendeler 137.928.000 141.153.000 139.558.000 123.035.000 106.396.000
Sum opptjent egenkapital 29.438.000 28.917.000 26.885.000 20.792.000 20.609.000
Sum egenkapital 47.090.000 46.570.000 44.537.000 38.445.000 38.262.000
Sum langsiktig gjeld 21.800.000 26.600.000 30.967.000 32.662.000 25.394.000
Sum kortsiktig gjeld 69.038.000 67.983.000 64.054.000 51.928.000 42.741.000
Sum gjeld og egenkapital 137.929.000 141.153.000 139.559.000 123.035.000 106.397.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 273.510.000 312.467.000 308.092.000 286.700.000 278.820.000
Andre inntekter 108.000 53.000 156.000 272.000 259.000
Driftsinntekter 273.617.000 312.519.000 308.248.000 286.971.000 279.079.000
Varekostnad -224.492.000 -257.118.000 -253.629.000 -243.402.000 -236.309.000
Lønninger -24.186.000 -25.481.000 -24.484.000 -23.153.000 -22.110.000
Avskrivning -5.073.000 -5.474.000 -6.066.000 -5.414.000 -6.208.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -1.119.000
Andre driftskostnader -17.476.000 -20.384.000 -14.602.000 -13.947.000 -14.116.000
Driftskostnader -271.227.000 -308.457.000 -298.781.000 -285.916.000 -279.862.000
Driftsresultat 2.390.000 4.063.000 9.466.000 1.054.000 -783.000
Finansinntekter 817.000 1.091.000 988.000 1.058.000 633.000
Finanskostnader -2.533.000 -2.462.000 -2.077.000 -2.006.000 -1.824.000
Finans -1.716.000 -1.371.000 -1.089.000 -948.000 -1.191.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 520.000 2.033.000 6.092.000 183.000 -1.404.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 1.664.000 3.328.000
Sum Immatrielle midler 670.000 745.000 501.000 1.698.000 3.328.000
Fast eiendom 28.179.000 28.694.000 29.168.000 25.208.000 9.810.000
Maskiner anlegg 23.392.000 23.747.000 22.510.000 19.006.000 17.558.000
Driftsløsøre 472.000 655.000 1.002.000 483.000 605.000
Sum varige driftsmidler 52.043.000 53.096.000 52.679.000 44.697.000 27.974.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.383.000 3.383.000 3.383.000 3.383.000 3.490.000
Sum anleggsmidler 56.095.000 57.224.000 56.563.000 49.778.000 34.792.000
Varebeholdning 49.280.000 54.100.000 51.951.000 45.267.000 39.551.000
Kundefordringer 29.523.000 27.696.000 27.071.000 25.343.000 26.086.000
Andre fordringer 2.224.000 1.206.000 3.159.000 1.803.000 5.040.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 807.000 926.000 815.000 845.000 926.000
Sum omløpsmidler 81.833.000 83.929.000 82.995.000 73.257.000 71.604.000
Sum eiendeler 137.928.000 141.153.000 139.558.000 123.035.000 106.396.000
Sum opptjent egenkapital 29.438.000 28.917.000 26.885.000 20.792.000 20.609.000
Sum egenkapital 47.090.000 46.570.000 44.537.000 38.445.000 38.262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 327.000
Gjeld til kredittinstitutt 47.275.000 45.585.000 37.016.000 27.586.000 21.644.000
Sum langsiktig gjeld 21.800.000 26.600.000 30.967.000 32.662.000 25.394.000
Leverandørgjeld 14.909.000 13.885.000 17.435.000 18.910.000 14.409.000
Betalbar skatt 78.000 903.000 2.752.000 284.000 796.000
Skyldig offentlige avgifter 4.054.000 4.728.000 3.532.000 2.214.000 3.167.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.721.000 2.881.000 3.319.000 2.934.000 2.725.000
Sum kortsiktig gjeld 69.038.000 67.983.000 64.054.000 51.928.000 42.741.000
Sum gjeld og egenkapital 137.929.000 141.153.000 139.559.000 123.035.000 106.397.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.795.000 15.946.000 18.941.000 21.329.000 28.863.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.5 0.6 0.8
Soliditet 34.1 3 31.9 31.2 36.0
Resultatgrad 0.9 1.3 3.1 0.4 -0.3
Rentedekningsgrad 0.9 1.7 5.0 1.1 -0.1
Gjeldsgrad 1.9 2 2.1 2.2 1.8
Total kapitalrentabilitet 2.3 3.7 7.5 1.7 -0.1
Signatur
15.06.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
15.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex