Vestland Betongbygg As
Juridisk navn:  Vestland Betongbygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Guddalsvegen 423 Guddalsvegen 423 Fax:
6968 Flekke 6968 Flekke
Fylke: Kommune:
Vestland Fjaler
Org.nr: 923709606
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/30/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hope Rekneskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
32.19%
Resultat  
  
512.86%
Egenkapital  
  
41.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019
Omsetning: 1.577.000 1.193.000 1.853.000 678.000
Resultat: 429.000 70.000 367.000 558.000
Egenkapital: 1.140.000 806.000 752.000 466.000
Regnskap for  Vestland Betongbygg As
Resultat 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 1.577.000 1.193.000 1.853.000 678.000
Driftskostnader -1.148.000 -1.123.000 -1.485.000 -120.000
Driftsresultat 428.000 70.000 368.000 558.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans 1.000 -1.000 0
Resultat før skatt 429.000 70.000 367.000 558.000
Skattekostnad -95.000 -15.000 -81.000 -123.000
Årsresultat 334.000 54.000 286.000 436.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.000 82.000 110.000 138.000
Sum omløpsmidler 1.569.000 1.086.000 1.492.000 860.000
Sum eiendeler 1.623.000 1.168.000 1.602.000 998.000
Sum opptjent egenkapital 1.110.000 776.000 722.000 436.000
Sum egenkapital 1.140.000 806.000 752.000 466.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 4.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 482.000 360.000 846.000 526.000
Sum gjeld og egenkapital 1.622.000 1.168.000 1.602.000 998.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.577.000 1.193.000 1.853.000 678.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.577.000 1.193.000 1.853.000 678.000
Varekostnad -195.000 -249.000 -881.000 -3.000
Lønninger -719.000 -687.000 -474.000 -100.000
Avskrivning -28.000 -28.000 -28.000 -2.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -206.000 -159.000 -102.000 -15.000
Driftskostnader -1.148.000 -1.123.000 -1.485.000 -120.000
Driftsresultat 428.000 70.000 368.000 558.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans 1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 334.000 54.000 286.000 436.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 54.000 82.000 110.000 138.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 54.000 82.000 110.000 138.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 54.000 82.000 110.000 138.000
Varebeholdning 7.000 10.000 0
Kundefordringer 540.000 408.000 662.000 424.000
Andre fordringer 16.000 10.000 10.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.005.000 659.000 821.000 436.000
Sum omløpsmidler 1.569.000 1.086.000 1.492.000 860.000
Sum eiendeler 1.623.000 1.168.000 1.602.000 998.000
Sum opptjent egenkapital 1.110.000 776.000 722.000 436.000
Sum egenkapital 1.140.000 806.000 752.000 466.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 4.000 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 4.000 6.000
Leverandørgjeld 108.000 82.000 629.000 188.000
Betalbar skatt 97.000 18.000 82.000 117.000
Skyldig offentlige avgifter 213.000 184.000 80.000 130.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 63.000 76.000 55.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 482.000 360.000 846.000 526.000
Sum gjeld og egenkapital 1.622.000 1.168.000 1.602.000 998.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.087.000 726.000 646.000 334.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.0 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 3.2 3.0 1.8 1.6
Soliditet 70.3 69.0 46.9 46.7
Resultatgrad 27.1 5.9 19.9 82.3
Rentedekningsgrad 368.0
Gjeldsgrad 0.4 0.4 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 26.4 6.0 23.0 55.9
Signatur
20.12.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.12.2019
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex