Vestland Charter As
Juridisk navn:  Vestland Charter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hylkjeflaten 40 Hylkjeflaten 40 Fax:
5109 Hylkje 5109 Hylkje
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 928897524
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/24/2022
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Es Revisjon As
Hovedpunkter i regnskapet
2022
Omsetning: 53.000
Resultat: -9.000
Egenkapital: 21.000
Regnskap for  Vestland Charter As
Resultat 2022
Driftsinntekter 53.000
Driftskostnader -63.000
Driftsresultat -9.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -9.000
Skattekostnad
Årsresultat -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 21.000
Sum eiendeler 21.000
Sum opptjent egenkapital -9.000
Sum egenkapital 21.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital 21.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 53.000
Varekostnad -31.000
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -32.000
Driftskostnader -63.000
Driftsresultat -9.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer 5.000
Sum investeringer
Kasse, bank 17.000
Sum omløpsmidler 21.000
Sum eiendeler 21.000
Sum opptjent egenkapital -9.000
Sum egenkapital 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital 21.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet 100.0
Resultatgrad -17.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet -42.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex